Om het gebruik van alternatieve brandstoffen voor voertuigen en in het bijzonder elektrische voertuigen te stimuleren, heeft Brussel een openbare aanbesteding uitgeschreven met betrekking tot de concessie voor diensten voor het leveren, plaatsen en exploiteren van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Het betreffende concessiedocument BMB/DS-DB/2017.1056 werd op 31 oktober 2017 in het Bulletin der Aanbestedingen gepubliceerd. Deze concessie werd uitgeschreven namens de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit Ė Directie Beleid. Via deze link kunt u de aanbestedingsdocumenten raadplegen.

†Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) wil d.m.v. dit concessiedocument het gebruik van alternatieve brandstoffen voor voertuigen, en in het bijzonder elektrische voertuigen, stimuleren. Dit type van voertuigen lijkt immers een goede oplossing om een deel van de hinder veroorzaakt door thermische voertuigen te verminderen, aangezien ze geen uitlaatpijpemissies hebben, zeer stil zijn bij lage snelheden en energie-efficiŽnter zijn.

Om de overstap naar elektrisch vervoer te stimuleren, heeft het BHG al een aantal maatregelen genomen, in het bijzonder op vlak van de voorbeeldrol van de Brusselse overheden inzake vervoer, financiŽle steun voor ondernemingen voor de aankoop van hybride en elektrische voertuigen, licenties voor elektrische taxiís, enz.

Verder zal naar de toekomst toe het autodelen ook verder geŽlektrificeerd worden waarbij deze voertuigen via een free floating systeem kunnen gebruikmaken van de publiek toegankelijke oplaadinfrastructuur. Elektrische taxiís en utilitaire voertuigen zullen in de toekomst ook meer en meer gebruikmaken van dit netwerk van oplaadinfrastructuur.

Via deze nieuwe openbare aanbesteding zet het BHG een volgende stap in de stimulering van het elektrisch vervoer. Het algemene doel hiervan is om een netwerk van oplaadinfrastructuur uit te rollen in het BHG.†

Offertes dienen tegen uiterlijk dinsdag 9 januari 2018 om 11.00 uur†te worden ingediend.