Vormetal Oost- en West-Vlaanderen helpt mee het knelpuntberoep 'industrieel tekenaar' aan te pakken door middel van een opleidings- & stagetraject dat het elk jaar organiseert in samenwerking met VDAB. Als uw bedrijf een stagiair in deze discipline zoekt, is dit uw kans.


Industrieel tekenaars zijn nog steeds schaars te vinden op de arbeidsmarkt. Het is dan ook nog een van de langst lopende knelpuntberoepen in Vlaanderen. Een van de voornaamste redenen is het gebrek aan een goede opleiding.

VORMETAL streeft ernaar het gebrek aan 'industrieel tekenaars' in de Oost- en West-Vlaamse metaal- en technologiesector op te vangen door jaarlijks een voltijds traject te organiseren voor vooraf geselecteerde werkzoekenden. Dit traject wordt in nauwe samenwerking met de VDAB georganiseerd.

Gedurende 12 maanden komen de volgende aspecten aan bod: 

  • Tijdens de inleding wordt de functieomschrijving overlopen zodat de cursisten een duidelijk beeld krijgen van wat van hen verwacht wordt.
  • Technisch tekenen: de volgende modules komen aan bod:  ruimtelijk inzicht, schetsen van werktuig- en machineonderdelen; basisopleiding technisch tekenen; tekeninglezen; 2D & 3D CAD-technieken, SolidWorks.
  • Algemene vakken zoals wiskunde; materialenleer; windows; office en internet; mechanische uitvoeringstechnieken; informationderzoek; lastechnologie en -symboliek; mechanica en sterkteleer.
  • Volgende extra modules komen aan bod: bouwkundig tekenen (optioneel); staalbouw; projectwerk; piping (optioneel); kunststoffen; eindontwerp; persoonlijke vaardigheden.

Bekijk hier het gedetailleerde programma.

Naast bedrijfsbezoeken wordt aan de cursisten een stage van 6 weken aangeboden. Het is voor de invulling van deze stage in de periode van 7 september tot en met 16 oktober 2020 dat we stagebedrijven zoeken.

Bent u op zoek naar een industrieel tekenaar en wenst u eerst een stage aan te bieden? Vul dan het aanvraagformulier / bedrijfsfiche in en bezorg dit aan Vormetal.