Agoria & Sirris organiseren dit jaar een tweede cyclus van het Lerend Netwerk over corporate social responsibility (CSR) voor technologiebedrijven. De focus zal enerzijds liggen op het uitrollen van een succesvolle duurzaamheidsstrategie, en anderzijds op het aanbieden van handvaten om concreet aan de slag te gaan met o.a. stakeholder management, het creëren van intern draagvlak en duurzaamheidsrapportering. Interesse? Schrijf u snel in, het aantal plaatsen is beperkt.


Of ze nu de aantrekkelijkheid van hun organisatie  willen verhogen (voor werknemers of investeerders), de veerkracht van hun businessmodel vergroten, toegang willen krijgen tot nieuwe markten of proactief willen inspelen op vragen van stakeholders... heel wat bedrijven evolueren in de richting van meer duurzame bedrijfsmodellen.

CSR betekent het creëren van gedeelde waarde voor alle stakeholders van de organisatie en de samenleving als geheel. Steeds meer bedrijven integreren duurzaamheid in hun businessmodel, waarbij ze niet alleen verantwoordelijkheid opnemen voor hun impact op de samenleving, maar ook toegevoegde waarde creëren. Duurzaamheid is dan ook al lang geen modewoord meer, maar een strategische en kritische factor voor het succes van ondernemingen.

Voor bedrijven is het echter een uitdaging om duurzaamheid te vertalen naar de eigen organisatie en een succesvol duurzaamheidsprogramma uit te rollen. Dit vereist zowel een geïntegreerde strategie met concrete targets, als een aanpassing van de systemen en processen van de organisatie. Samenwerking tussen verschillende afdelingen is noodzakelijk. Wij geloven dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede én moeilijkere ervaringen.

Lerend Netwerk CSR Connect

Begin 2019 lanceerden Agoria en Sirris daarom CSR Connect, een lerend netwerk over duurzaamheid van én voor technologiebedrijven. Begin 2020 start de tweede cyclus. Nog geen lid van CSR Connect? Dan kunt u nu instappen!

U komt alles te weten over de volgende onderwerpen:

  • Stakeholdersdialogen en -management in het kader van een duurzaamheidsstrategie
  • Duurzaamheidsrapportering: dataverzameling, KPIs vastleggen, en communicatie & marketing
  • Hoe kunt u in uw organisatie awareness & draagvlak creëren rond duurzaamheid?
  • Hoe kunt u duurzaamheidsrisico’s evalueren en integreren in het risicomanagement van uw organisatie?
  • Wat zijn trends in duurzaamheid?
  • Welke tools & certificaten zijn beschikbaar en zijn het meest nuttig voor uw onderneming?

Deelnemende bedrijven ontmoeten elkaar op regelmatige tijdstippen om kennis uit te wisselen en innovatieve oplossingen te vinden voor gedeelde uitdagingen. Ze worden daarbij ondersteund door (internationale) experts op het vlak van CSR. Best practices komen aan bod en we gaan op terreinbezoek bij vernieuwende en voorlopende bedrijven. Het lerend netwerk vormt de ideale combinatie van netwerking opportuniteiten en een thematische training, met theorie én praktijk.  

"Binnen onze eigen organisatie willen we allemaal het duurzaamheidsverhaal verder op de kaart zetten. Het doet deugd om ook van andere organisaties te leren, zowel groot als klein. Inspiratie en motivatie opdoen, samen denken, dat is zo waardevol aan dit lerend netwerk!" (Babs Dumont, HR Director, GIM)

Geïnteresseerd?

Stuur dan snel een mailtje naar dries.vanneste@agoria.be. Agoria en Sirris nemen contact met u op voor een intake gesprek. Het aantal plaatsen is beperkt.  

Praktisch

Het CSR Connect netwerk komt samen op de volgende donderdagen, telkens van 9u tot 14u (inclusief netwerklunch): maart 2020, 7 mei 2020, 10 september 2020, 12 november 2020. De sessies zullen plaatsvinden bij één van de deelnemende bedrijven of bij een extern gastbedrijf. Een bedrijfsbezoek zal plaatsvinden na de sessies. 

De kostprijs voor deelname bedraagt EUR 600 (excl. VAT)/lidbedrijf, EUR 1200 (excl. VAT)/niet-leden voor de volledige cyclus. Meerdere deelnemers per bedrijf zijn welkom.

Datum

donderdag 5 maart 2020, 09:00 - 14:00

donderdag 7 mei 2020, 09:00 - 14:00

donderdag 10 september 2020, 09:00 - 14:00

donderdag 12 november 2020, 09:00 - 14:00

Organisator

Agoria 

Voor dit evenement kan niet meer worden ingeschreven.