De groei van de wereldbevolking, de schaarste aan personeel en landbouwgrond en de verduurzaming van de voedselketen gaan zorgen voor een doorbraak van de robotisering in de landbouw. Dat stelt de Nederlandse bank ABN AMRO op basis van eigen onderzoek: "De Nederlandse agritech-markt kan groeien van 715 miljoen naar 2,5 miljard euro in 2030."


De Nederlandse bank ABN AMRO schat de omzet in de internationale agritech-markt nu op ruim 6 miljard euro. Hieronder vallen fabrikanten van veldrobots, drones, melk- en voederrobots en aanverwante hardware en software om data-analyses uit te voeren. Nederlandse fabrikanten hebben hierin een marktaandeel van ruim 11 procent, vooral dankzij de zeer sterke positie in melk- en voederrobots. Zij zetten nu 715 miljoen om in de agritech-markt en dat bedrag kan volgens ABN AMRO zelfs stijgen naar 2,5 miljard euro in 2030. Dit komt overeen met een groei van gemiddeld maar liefst 13 procent per jaar.

Groeiend personeelstekort en belang van duurzaamheid jagen agritech-markt aan

Het tekort aan personeel is een belangrijke aanjager van de groei van de agritech-industrie. Zo is vooral aan seizoenarbeiders vaak een tekort, zoals de coronacrisis extra duidelijk heeft gemaakt.  De kosten van arbeid in de agrarische sector zijn in de afgelopen jaren mede door schaarste toegenomen, wat het interessant maakt voor agrariërs om te investeren in technologie. Een andere aanjager van de agritech-markt is het toegenomen belang van duurzaamheid. De sector staat daarbij voor een uitdagende opdracht. De Europese Commissie heeft ambitieuze doelstellingen voor onder meer biologische teelt en de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De druk op het schaarse landbouwareaal neemt mede door de groei van de wereldbevolking toe, terwijl duurzaam telen nu vaak om een hogere arbeidsinzet vraagt.

Robotisering landbouw komt in stroomversnelling

De robotisering van de landbouw zal hierdoor naar verwachting in een stroomversnelling komen. "Robots worden grootschaliger ingezet, zoals drones, oogstrobots en grondsensoren die de bodemkwaliteit en luchtvochtigheid meten. Fabrikanten in de agritech-markt zullen kunnen profiteren van de groei, maar dit zal niet vanzelf gaan. Tegelijkertijd is het belangrijk bestaande knelpunten het hoofd te bieden. Zo is sprake van fragmentatie van kennis in de markt en kan de verbinding met de gebruikers verbeterd worden. Het is bv. van belang dat medewerkers in de agrarische sector en nieuwe studenten worden opgeleid om agritech in de praktijk te kunnen toepassen.

Meer info op de site van ABN AMRO

Bron: Artikel gepubliceerd op https://www.aandrijvenenbesturen.nl/