Diabatix ondersteunt andere bedrijven - voornamelijk multinationals - bij het ontwerpen van koelcomponenten (voor machines, voertuigen, etc.). Volgens CEO en mede-oprichter Lieven Vervecken zien veel fabrikanten warmtetechniek of "koeling" niet als een prioriteit: "Maar diegenen die dat wel doen, kunnen echt het verschil maken op de markt". Bekijk het video-interview!


Goedemorgen, Lieven. Kun je even vertellen wat Diabatix doet en wat jouw rol in de onderneming is?

Diabatix helpt andere bedrijven – meestal grote multinationals – bij het ontwerp van koelcomponenten voor hun machines, voertuigen enz. Ik heb de onderneming twee jaar geleden opgericht en ik ben de CEO.

Wat maakt Diabatix uniek in vergelijking met andere bedrijven die actief zijn op het domein van thermisch ontwerp?

Wat uniek is, is onze technologie. We hebben een tool ontwikkeld die volledig autonoom thermische ontwerpen kan maken. Die tool wordt gedreven door AI, draait op supercomputers en genereert thermische ontwerpen die 20-30% efficiënter zijn dan wat een menselijke ingenieur zou afleveren. Dat is echt uniek in de hele wereld.

Dus het ontwerp wordt niet door een mens gemaakt, maar door software gegenereerd?

Dat klopt. Het hele proces verloopt volledig autonoom. We hebben enkele ingenieurs die de input van de klanten in onze software integreren. Dan drukken we op start en wanneer het klaar is, sturen we het resultaat naar de klant.

Je zei al dat je voornamelijk voor grote multinationals werkt. Ik veronderstel dat die zelf al een en ander hebben geprobeerd voor ze bij jou aankloppen?

De meeste hebben een groot inhouse-ontwerpteam dat focust op thermisch ontwerp, zoals voor de koeling van een accu of een elektromotor. In essentie ondersteunen we die teams om sneller en efficiënter te ontwerpen.

Je bent ook actief in de automobielindustrie. Kun je daar wat meer over vertellen?

Zeker. Toen we met het bedrijf begonnen, gaven we het advies "blijf weg van de automobielindustrie of je zult het zwaar krijgen". Kort samengevat zijn we flink tekortgeschoten wat ons eigen advies betreft. Vorig jaar kwam ongeveer de helft van onze omzet uit de automobielsector. Eigenlijk hebben zij óns vaker gevonden dan wij hen. Enkele grote automotivebedrijven namen contact met ons op en zo waren we vertrokken. Zodra je voor één bedrijf werkt, raak je makkelijker binnen bij een tweede, dan een derde enz. Het is een grote markt, maar de wereld van de thermisch ingenieurs binnen die markt is vrij klein in die zin dat iedereen mekaar kent.

Dus waar andere bedrijven zeiden "De automobiel is een heel moeilijke markt" was het voor jou net het tegenovergestelde?

Wel, het was gemakkelijk om met iets kleins te beginnen. Maar zelfs met de bedrijven die zelf contact met ons opnamen, duurde het nog altijd meer dan een jaar om echt een werkrelatie van de grond te krijgen. Het is moeilijk in verschillende opzichten. Tijdlijnen zijn bijzonder lang. Van alle sectoren waarin we actief zijn, duurt het in de automobiel na het eerste contact veruit het langst vóór we echt iets samen doen. Ook data & veiligheid kan een gevoelig punt zijn. Wat dat betreft, zien we dat het gemakkelijk is om te werken met OEM's dan met Tier-1's.

Je klanten zijn dus zowel OEM's als Tier-1's?

Dat klopt, want niet alle OEM's houden zich zelf bezig met thermisch ontwerp. Dat is ook een van de uitdagingen: we kunnen onmogelijk "zien" of een OEM zich bezighoudt met het thermisch ontwerp voor alle of slechts voor specifieke componenten. Als je je op de OEM richt en blijkt dat de Tier-1 het werk doet, dan moet je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen voor dezelfde klant.

Welke technologische trends zie je in je projecten?

De meeste dingen die we in de automobielindustrie doen, hebben te maken met elektrische voertuigen. De trends in die tak zijn bekend: ze willen allemaal sneller rijden, sneller accelereren en langer kunnen rijden. Telkens speelt thermische engineering een cruciale rol.

Ik denk dat veel mensen niet beseffen dat een elektrisch voertuig zo veel thermische uitdagingen met zich meebrengt.

Inderdaad. Zelfs bij de meeste van onze klanten komt thermische engineering of 'koeling' niet op de eerste plaats. Niemand ontwerpt een elektrische auto om die te koelen. Je ontwerpt een elektrische auto om ermee te rijden, en dat je die auto moet koelen, komt er maar bij. Bedrijven die koeling hoog op de prioriteitenlijst zetten, kunnen echt het verschil maken op de markt. Als je bijv. googelt op een bekend bedrijf voor elektrische voertuigen in Californië, zul je zien dat ze vooroplopen op het vlak van koeling. Dat wordt duidelijk in hun concurrentievoordelen, van rijbereik tot het vermogen om snel te laden. Koeling is bijzonder kritisch bij snelladen.

Betekent dit dat je thermisch ontwerp in de conceptfase zou moeten integreren i.p.v. te wachten tot het ontwerp klaar is?

Absoluut. Als je pas op het einde aan thermisch ontwerp denkt, dan zul je zeer beperkt zijn in wat je kunt bereiken. Op een bepaald moment werden we gevraagd om te helpen met het ontwerp van een accu-koelplaat voor een grote Duitse OEM die eigenlijk gewoon was vergeten om zo'n plaat in het accupack te integreren. Helemaal op het einde beseften ze "Verd***, die plaat moet er nog bij", en toen werd het spannend. Hoe meer beperkingen, hoe zwakker het resultaat.

Zie je elektrificatieprojecten vertragen als gevolg van de coronacrisis?

We hebben tot nu toe niet veel klanten verloren, maar de business is aanzienlijk vertraagd. Onze klanten zitten nu eenmaal in de R&D. Ze vertellen dat het management zich nu concentreert op het heropstarten van de productie en de hele toeleveringsketen en dan komt R&D helemaal op het eind.

Je bent met je bedrijf gestart en je doet het goed op de automobielmarkt. Welke tips heb je voor mensen met een goed idee en die daar iets mee willen doen?

Ik zou zeggen: hard werken en geduldig zijn. Succes komt niet van de ene op de andere dag. Ik beschouw onszelf ook nog niet als heel succesvol. We hebben een mooi klantenbestand maar we zijn nog lang niet het volgende Facebook. Je moet hard werken en geduld hebben. Onze gemiddelde verkoopcyclus bedraagt meer dan negen maanden. De automobielsector trekt het gemiddelde zeker omhoog. Een van de grootste uitdagingen zijn referenties, zeker in de R&D-wereld. Geheimhouding is heel belangrijk. Mochten we publiceren "wij werken met X", dan zou in wezen de hele wereld weten dat ze een thermisch probleem of uitdagingen in dat verband hebben.

Van 30 multinationals in ons klantenbestand, zou je zeker 25 namen meteen herkennen. Het is een beetje jammer dat we net geen namen mogen noemen.

Diabatix is dus eigenlijk een probleemoplosser: iedereen wil met je werken, maar niemand wil dat de concurrentie weet dat ze met je werken.

Zo is het!

Dat is een interessant gegeven! Bedankt voor je tijd, Lieven. We houden contact!

Lees ook onze andere artikels in deze reeks: