De normenantenne "Transport" houdt de vinger aan de pols over normen en wetgeving voor vrachtwagens, bussen, treinen, schepen, fietsen, enz... De klemtoon ligt op het veiliger en milieuvriendelijker maken van deze transportmiddelen door middel van wetgeving en normen:

  • Internationale wetgeving voor wegvervoer van UNECE in Genève waar op globaal niveau afspraken gemaakt  worden bij de Verenigde Naties in een 140-tal verordeningen, en Europese wetgeving via de ECE in Brussel. 
    Een grondige revisie van de Europese typegoedkeuring kaderrichtlijn 2007/46/EC en de General Safety Regulation 661/2009 is op til. Naast de algemene eisen voor wegvoertuigen werden verschillende verordeningen, richtlijnen en Koninklijke Besluiten opgesteld voor meer specifieke situaties. Zo zijn er internationale eisen voor het transport van gevaarlijke goederen (ADR), koel- en diepvriesvervoer (ATP),   brandweervoertuigen en ziekenwagens.
  • Verordening 167/2013/EU betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen met gedelegeerde handelingen in de volgende domeinen: remmen, emissies, functionele veiligheid en constructieveiligheid.
  • Verordening 168/2013/EU betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers.
  • De emissierichtlijn 97/68/EC heeft een invloed op de ontwikkeling van de motoren voor allerlei transporttoepassingen: vrachtwagens, bussen, binnenvaartschepen, dieseltreinen, bulldozers, zelfrijdende oogst- en spuitmachines,... Deze richtlijn is in herziening.
  • De interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57/EC en de veiligheidsrichtlijn 2004/49/EC voor spoorvervoer zullen binnenkort geactualiseerd worden.

De vragen in verband met geharmoniseerde normen over de RoHS (Restriction on Hazardous Substances) richtlijn 2002/95/EC en de geluidsrichtlijn voor outdoor toestellen 2000/14/EC worden gezamenlijk met de andere normenantennes aangepakt.

Recente evoluties

Voor landbouwmachines en machines voor burgerlijke bouwkunde kan men momenteel alleen een nationale typegoedkeuring voor wegcirculatie verkrijgen. De Europese Commissie heeft echter besloten een studie over een Europese typegoedkeuring te lanceren. Normalisatie zal een belangrijke rol spelen in het bepalen van de nieuwe eisen.

De gedelegeerde handelingen met betrekking tot Verordening 167/2013 in de domeinen remmen (introductie ABS), emissies, functionele veiligheid en constructieveiligheid zijn in ontwikkeling.

Normen winnen aan belang in de automotive regelgeving. Steeds meer wordt in de verordeningen en richtlijnen verwezen naar ISO-normen die de technische invulling vervatten. De relevante TC's zijn o.a. ISO/TC 22 "Road vehicles", ISO/TC 204 "Intelligent transport systems", CEN/TC 278 "Intelligent Transport Systems", ISO/PC 286 "Collaborative business relationship management – Framework".

Wat railway betreft, loopt er een heel aantal normvoorstellen voor Urban Rail.

Hierbij een overzicht van de relevante normalisatiecommissies voor lichte elektrische voertuigen (stand 1/1/2020). Naast de technische normalisatiecommissies wordt het aantal gepubliceerde normen en het aantal normen in ontwikkeling weergegeven.

Standards Published Work Programme
CEN/TC 133 Cycles 22 16
ISO/TC 149 Cycles 29 14
CEN/TC 354 Light motorized vehicles 4 2
IEC/TC 125 Personal e-Transporters (PeTs)   1
IEC/TC 21 Secondary cells and batteries 39 15
IEC/TC 69 Electrical road verhicles and electric industrial trucks 23 23

 

Hieronder volgt een vergelijkend overzicht van de werkdomeinen van CEN/TC 333 en ISO/TC 149.

CEN/TC 333 Cycles ISO/TC 149 Cycles
EN 15532 Terminology ISO 8090 Terminology
prEN 17406 Classification for bicycles usage  

Cycles - Safety requirements for bicycles prEN ISO 4210-x

Part 1: Terms and definitions

Part 2: Requirements for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles

Part 3: Common test methods

Part 4: Braking test methods

Part 5: Steering test methods

Part 6: Frame and fork test methods

Part 7: Wheels and rims test methods

Part 8: Pedal and drive system test methods

Part 9: Saddles and seat-post test methods

EN 15194 Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles ISO/DIS 4210-10.2 Safety requirements for bicycles — Part 10: Safety requirements for electrically power assisted cycles (EPACs)
prEN 17404 Electrically power assisted cycles - EPAC Mountain Bikes  
prEN ISO 8098 Safety requirements for bicycles for young children
EN 16054:2012 BMX bicycles - Safety requirements and test methods  
Cargo bikes - Safety requirements and tests methods  
EN 15918:2011+A2:2017 Cycle trailers - Safety requirements and test methods  
prEN ISO 11243 Luggage carriers for bicycles - Requirements and test methods
 

ISO 6692:1981 Marking of cycle components

ISO 6695:2015 Pedal axle and crank assembly with square end fitting — Assembly dimensions

ISO 6696:1989 Screw threads used in bottom bracket assemblies

ISO 6697:1994 Hubs and freewheels — Assembly dimensions

ISO 6698:1989 Screw threads used to assemble freewheels on bicycle hubs

ISO 6699:2016 Handlebar centre and stem dimensions

ISO 6701:1991 External dimensions of spoke nipples
 

Lighting and retro-reflective devices ISO 6742-X

Part 1: Lighting and light signalling devices

Part 2: Retro-reflective devices

Part 3: Installation and use of lighting and retro-reflective devices

Part 4: Lighting systems powered by the cycle's movement

Part 5: Lighting systems not powered by the cycle's movement

 

ISO 8488:1986 Screw threads used to assemble head fittings on bicycle forks

ISO 8562:1990 Stem wedge angle

ISO 10230:1990 Splined hub and sprocket — Mating dimensions

  ISO 14878:2015 Audible warning devices — Technical specification and test methods
prEN 15496 Requirements and test methods for cycle locks  
Composite material used in bicycles – New specific tests suitable for components manufactured from composite materials (CEN/TR 17112:2017)  

 

Wetgeving/Normen/FAQ 
Agenda
Contact 1