Expertisecentrum Innovatie

De Belgische maakindustrie staat voor pittige uitdagingen. Om ook in de toekomst een rol van betekenis te spelen, moeten onze bedrijven producten met hoge toegevoegde waarde creëren, produceren en op de markt brengen. Bovendien moeten ze voldoende wendbaarheid aan de dag leggen om vlot in te spelen op de snel veranderde marktvraag. Met het transformatieprogramma ‘Made Different’ (www.madedifferent.be) helpen Agoria en Sirris maakbedrijven om zich te ontpoppen tot ‘fabriek van de toekomst’.

Topkwaliteit garanderen, kleine reeksen betaalbaar houden, efficiënte bedrijfsprocessen hanteren, duurzaam ondernemen … Het zijn slechts enkele van de vele uitdagingen die het ‘Made Different’- programma omzet in opportuniteiten. Samen met Sirris begeleidt Agoria u om transformatietrajecten op poten te zetten en uit te rollen. Zodat uw maakbedrijf lokaal rendabel en duurzaam zal produceren.

Inhoud

‘Made Different’ is gebouwd rond zeven sleuteltransformaties. Afhankelijk van de omvang van uw transformatietraject, boekt uw bedrijf vooruitgang op één of meerdere van volgende domeinen:

 1. Een state-of-the-art productieapparaat inzetten
 2. Product- en procesontwerp integraal aanpakken
 3. Bedrijfsprocessen digitaliseren
 4. Maximale medewerkersbetrokkenheid stimuleren
 5. Een genetwerkte organisatie opzetten
 6. Duurzame en ecologische productiesystemen inzetten
 7. Flexibele, zelflerende en adaptieve productiesystemen hanteren

Onze aanpak

Het expertisecentrum Innovatie kan u op verschillende manieren ondersteunen op weg naar de Fabriek van de Toekomst:

 • Toelichting bij en opleiding over de ‘Made Different’-methodiek binnen uw maakbedrijf
 • ‘Made Different’-scan: onze experts analyseren hoe uw organisatie vandaag scoort binnen de verschillende transformatiedomeinen en stippen prioritaire acties aan.
 • Opstelling van een transformatieplan: ondersteuning bij strategische keuzes, de ontwikkeling van een meerjarig transformatieplan en partnerkeuze voor de implementatie.
 • Maturiteitsbeoordeling: jaarlijks voeren onze specialisten audits uit om te achterhalen of onderzochte bedrijf het ‘fabriek van de toekomst’-maturiteitsniveau al heeft bereikt.

Praktisch

Zowel Agoria-leden als niet-leden kunnen een beroep doen op ondersteuning van het expertisecentrum Innovatie in het kader van Made Different.

Benieuwd hoe een ‘fabriek van de toekomst’ eruit ziet ?

Klaar om de stap te zetten?

Contacteer ons voor meer informatie. Samen met u zoeken we uit welke aanpak het beste aansluit op uw huidige situatie en de doelstellingen van uw maakbedrijf.


Hoe kunnen wij u verder helpen?