Track & trace is niet nieuw. Toch vindt de technologie vandaag meer dan ooit ingang bij de Belgische bedrijven. Dat komt enerzijds doordat de kostprijs sterk is gedaald, en anderzijds door de nood aan horizontale en verticale integratie van de productie... een domein waarin track & trace-toepassingen een gedegen antwoord bieden.


Agoria en zijn leden organiseerden op 24 november het eerste Track & Trace Event in BluePoint Antwerpen. Meer dan 120 deelnemers vonden de weg naar dit event en 12 partners presenteerden hun hardware- en softwareoplossingen.

Waarom track & trace realiseren?

De huidige productie moet flexibel verlopen en afgestemd zijn op de wensen van de klant. Dat lukt enkel als iedereen op ieder moment perfect weet wat hij/zij moet doen in de productie. Track & trace-oplossingen bieden hiervoor een oplossing. In track & trace hebben we 2 woorden:

 • Track: waar bevindt zich een bepaald product zich?
 • Trace: welke weg heeft dit product afgelegd (in het verleden)?

Wat moet er nu precies opgevolgd worden? Dit kan zijn: activa/middelen, onderdelen, producten, gereedschap, transportdragers, machines, exploitanten of samengevoegde orders, taken of de kwaliteit van een product.

Componenten van een T&T-applicatie

Een track & trace-oplossing bestaat steeds uit een hardware- en een softwaregedeelte.  

Het hardwaregedeelte vooral de tags, codes en/of dragers enerzijds, en anderzijds de systemen om deze te lezen, op te slaan of te verwerken. Het lezen kan bijvoorbeeld gebeuren met een RFID-lezer of een camera. Voor de juiste keuze van de hardware kunt u terecht bij heel wat leveranciers die deze technologie op de markt brengen en ondersteunen (zoals de partners van ons recente Track & Trace Event)

De gegevens moeten ook verwerkt worden door een softwaregedeelte, dat beslissingen neemt om de productie op een specifieke manier aan te sturen. De softwareapplicaties maken het mogelijk om de productie vlot, flexibel en optimaal te laten verlopen. Ze stellen ons ook in staat om het product doorheen zijn gehele levenscyclus te volgen. Hier belanden we in de wereld van de 'middelware'-softwareoplossingen zoals MES, MoM, Sharepoint, enz.

T&T in de logistiek

Op logistiek vlak kan de track & trace-technologie een oplossing bieden voor verschillende uitdagingen, zoals: 

 • verlies van logistieke assets in complexe logistieke pools of op grote yards;
 • tijdrovende zoektocht naar beschikbare assets;
 • preventieve en curatieve aansturing van onderhoud van assets;
 • controle/monitoring assets of goederen op afstand (locatie, sensorwaarden zoals temperatuur, …);
 • beperkte monitoring van hoogwaardige goederen;
 • efficiëntie van de asset pool (analyse van aantal bewegingen, stilstand, beschikbaarheid, locatie,…).

Aan de hand van de vele voorbeelden die op het Track & Trace Event werden voorgesteld, konden de deelnemers uitgebreid ervaren hoe dergelijke projecten worden opgezet en wat de verschillende mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen. Een van de best practices in de logistiek kwam van Decathlon.

Door hun producten te voorzien van tags, noteerde Decathlon volgende voordelen:

 • efficiënte inventariscontrole;
 • betere beschikbaarheid van producten;
 • antidiefstalbeveiliging;
 • betere digitale experience van de klant;
 • transparantie op de logistieke keten.

Bekijk hier de foto's van het Track & Trace Event.

Vul onderstaand formulier in om de presentaties te downloaden:

Naam*:


Voornaam*:


Email*:


Bedrijf*:


Functie*: