Waarom doen we niet wat inspiratie op in het zuiden? De smart city-aanpak van Toulouse Métropole verdient het om er even stil bij te staan: het is indrukwekkend hoe sinds 2015 met burgers en ondernemingen wordt samen-gebouwd en hetzelfde mag gezegd worden van het aantal en de kwaliteit van de geteste en gelanceerde projecten. Een interview met Bertrand Serp, vicevoorzitter van Toulouse Métropole en keynote speaker op Agoria's Smart City Forum op 1 maart e.k.


Het is 2014, de gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. Toulouse Métropole (een overheidsinstelling die 37 gemeenten en bijna 900.000 inwoners verenigt) begint aan zijn smart city-demarche. Om van Toulouse een stad te maken die soepeler loopt en aangenaam, innovatief, dynamisch, aantrekkelijk, verantwoordelijk en duurzaam is, worden de handen in mekaar geslagen om daar samen aan te bouwen. In samenwerking met Capgemini wordt zo'n acht maanden lang een grootscheepse openbare raadpleging van burgers, (lokale) start-ups en grote groepen gehouden, op basis waarvan een richtschema voor 2015-2020 wordt opgesteld. Het is de start van Toulouse Open Métropole.

Foto: Bertrand Serp, schepen in Toulouse en vicevoorzitter van Toulouse Métropole – Économie numérique et Robotique

Dat smart city-richtschema, dat in december 2015 wordt goedgekeurd, voorziet tot 2020 in 500 miljoen euro overheidsinvesteringen om Toulouse te transformeren in een intelligente stad. Toulouse Open Métropole zet in op het gebruik van de sterkste technologieën en van overheidsinformatie: "Smart data vormt echt het DNA van de smart city-projecten van Toulouse Métropole", vertelt Bertrand Serp, schepen in Toulouse en vicevoorzitter van Toulouse Métropole.

Permanent experimenteren voor start-ups

Op basis van dat richtschema worden vijftien representatieve werven gestart op verschillende domeinen: mobiliteit, energie & milieu, burgerschap, cultuur, zilveren economie, veiligheid ... Om daar concreet vorm aan te geven, wordt heel veel geëxperimenteerd door en met start-ups om nieuwe producten en gebruikswijzen te ontwikkelen. Dankzij een permanente oproep om te experimenteren kunnen start-ups hun projecten in het veld testen en meebouwen aan de stad van morgen.

Neem een kijkje in de lijst van experimenten die in 2016 en 2017 werden gelanceerd in het kader van Toulouse Open Métropole.

De 'Small Business Act' (of overheidsopdrachtencharter) van Toulouse Métropole maakt overheidsopdrachten toegankelijker voor kmo's. Het is een heuse hefboom voor de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de uitvoering van de smart city-projecten die door de start-ups worden gedragen.

Burgerprojecten worden aangemoedigd

Het richtschema legt de smart city-visie van Toulouse Métropole voor de periode 2015-2020 vast. Dit schema kwam tot stand door en voor de burger: 5.000 burgers werden geraadpleegd en hebben zo kunnen deelnemen aan het debat. In die collaboratieve aanpak werd gefocust op doelgroepen en op verschillende problemen waar de stad mee kampt. Bertrand Serp: "Er zijn prioriteiten bepaald om de projecten te kanaliseren, maar het forum dat we jaarlijks organiseren biedt wel een opening om input en nieuwe projecten mogelijk te maken."

Oproepen voor burgerprojecten worden gelanceerd om initiatieven op te pikken en acties te ontwikkelen die worden voorgesteld of gedragen door individuele of groepen burgers of door verenigingen die de levenskwaliteit in Toulouse willen verbeteren.

"In 2020, een verkiezingsjaar, zullen we de balans opmaken van wat in die vijf jaar zal zijn verwezenlijkt."

Meer informatie: http://www.toulouse-metropole.fr/projets/smart-city

Drie concrete voorbeelden van smart city-toepassingen die lokale start-ups in Toulouse hebben ontwikkeld:

De autonomie in het leven van senioren vergroten dankzij het Internet der Dingen

De toepassing is getest op kwetsbaardere personen in een gemeente die werd uitgekozen voor haar verouderende bevolking. Met behulp van Otono-me (een sensorsysteem van start-up Telegrafik) worden verontrustende veranderingen in het gedrag en de gewoonten van ouderen gedetecteerd, waarna een waarschuwing wordt verstuurd naar de geschikte medische dienst voor follow-up.

De buurthandel stimuleren met geolokalisatie

Dankzij het platform 'Ô Toulouse' (ontwikkeld door start-up Talir) kunnen inwoners en toeristen het beste halen uit de stad en haar trekpleisters. De applicatie biedt lokale spelers zoals handelszaken en culturele locaties een middel om efficiënt te communiceren over hun projecten en acties.

Mobiliteit vereenvoudigen dankzij autonome voertuigen

Op een kort en duidelijk bepaald traject in een van de gemeenten van groot-Toulouse loopt een proefproject met een gratis autonome deelshuttle (ontwikkeld door Easymile). Het doel van het project is om het vervoer over de laatste kilometers te verzorgen, wat bijzonder nuttig kan zijn voor personen met een beperkte mobiliteit.

Bertrand Serp is een van de keynotesprekers op het Smart City Forum van Agoria op 1 maart 2018, waar u bovendien kunt kennismaken met de initiatieven van Belgische en buitenlandse steden en gemeenten, waaronder de laureaten van de Agoria Smart City Awards 2018. Info en inschrijvingen: http://www.smartcitiesforum.be/