Om een vermindering van de prestaties tot een halftijdse of 4/5 betrekking te genieten in het kader van een landingsbaan (cao nr. 103 ter), moet de werknemer een bepaald aantal loopbaanjaren (25 of 35 jaar) aantonen. In 2018 zijn de mogelijkheden om tijdskrediet eindeloopbaan aan te vragen als volgt.


Leeftijd (2018)

Bijzondere voorwaarden

Loopbaan

Vorm

Recht t.a.v. werkgever

RVA-uitkeringen (2018)

60 jaar

/

25 jaar

1/2 of 4/5

ja

ja

50 jaar

zwaar beroep

25 jaar

4/5

ja

NEE

50 jaar

sectorale cao

28 jaar*

4/5

ja

NEE

55 jaar

/

25 jaar

1/2 of 4/5

ja

NEE

55 jaar

zwaar beroep**

25 jaar

1/2 of 4/5

ja

ja indien sectorale cao

55 jaar

/

35 jaar

1/2 of 4/5

ja

ja indien sectorale cao

58 jaar

zwaar beroep**

25 jaar

1/2 of 4/5

ja

ja

58 jaar

/

35 jaar

1/2 of 4/5

ja

ja

Om na te gaan of hij een voldoende lange loopbaan heeft alvorens een aanvraag voor tijdskrediet eindeloopbaan in te dienen, kan de werknemer voortaan de RVA schriftelijk vragen om zijn beroepsloopbaan te berekenen. Er wordt momenteel gewerkt aan een formulier waarmee werknemers een voorafgaande berekening van hun beroepsverleden zullen kunnen aanvragen voor de toepassing van het stelsel van tijdskrediet eindeloopbaan.

Aanvraagformulier "C61 – tijdskrediet landingsbanen – cao nr. 103 ter – 06/17" zal bovendien heel binnenkort als volgt worden aangepast:

In "Deel I: In te vullen door de werknemer", bij de vraag "Hebt u een beroepsloopbaan als loontrekkende van 35 jaar?", zal worden vermeld dat de RVA dit gegeven systematisch zal controleren.

Bron: RVA Tech

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen