Thomas More Campus Geel wil bedrijven helpen om gemotiveerde medewerkers te laten doorgroeien tot loyale teamleaders. Specifiek voor de maakindustrie wordt de graduaatsopleiding Productiebeheer ingericht in avond- en weekendonderwijs. Een graduaatsopleiding is een hogeschoolopleiding met een groot aandeel leren op de werkplek.


Inhoud van de opleiding

De hoofdtaak van een teamleader is het realiseren van de productieplanning door de juiste inzet van mensen en machines en door juist te anticiperen op mogelijke hindernissen. Hoe beter de teamleader de totale bedrijfscontext begrijpt, hoe beter de kwaliteit van de beslissingen. De graduaatsopleiding vermijdt  afdelingsblind- en doofheid door zowel technische als bedrijfseconomische vakken aan te bieden. Zo krijgt de teamleader een goed inzicht in de werking van andere afdelingen.

De gewenste sleutelvaardigheden van een teamleader op de productievloer zijn groot. Oog voor detail maar ook oog voor de volledige bedrijfscontext. Begripvol voor de noden van de operatoren maar toch ook sterk sturend in functie van de bedrijfsdoelstellingen. Handig met computersystemen maar ook kritisch met betrekking tot de geproduceerde informatie.  Kortom, een sterk persoon met een brede kennisbasis. De graduaatsopleiding zet in op de verbreding van de kennisbasis.

De grote uitdaging voor een teamleider is communicatie. Communicatie met de operatoren maar ook met het management en alle ondersteunende diensten. Het is dan ook essentieel dat de toekomstige teamleader vertrouwd geraakt met diverse concepten uit de bedrijfsvoering. Teamleaders zijn ook verantwoordelijk voor de motivatie en kennisniveau van de medewerkers. De graduaatsopleiding omvat een stevig luik personeelsbeheer en persoonlijk leiderschap.  

Troeven van de opleiding

  • De graduaatsopleiding combineert theorie en praktijk. De theorie is altijd gekoppeld aan de praktijk: kort en relevant. Net wat er nodig is om een vak goed te kunnen uitoefenen.
  • De docenten hebben bedrijfservaring en delen graag hun kennis met studenten, jong en oud.
  • De student leert het vak vooral door te doen. Zo staat de student minstens één derde van de studietijd op de werkvloer. Dit werkplekleren kan ook in het eigen bedrijf gebeuren.
  • Er is de mogelijkheid tot flexibel studeren. De student kan de vakken die hij/zij wil opnemen gemakkelijk afstemmen op zijn persoonlijke situatie of reeds verworven kennis. Studenten met een technische vooropleiding hoger onderwijs kunnen een verkort traject afleggen.
  • Bij een afgeronde opleiding verwerft de student een volwaardig hogeschooldiploma.

Organisatie van de opleiding

De technische vakken komen aan bod tijdens twee avonden in de week. Deze lessen vinden plaats in goed uitgeruste labo-infrastructuur van de hogeschool. De vakken betreffende leidinggevende vaardigheden en bedrijfsbeheer worden vooral op zaterdagvoormiddag georganiseerd.

  • In de eerst fase (=1ste jaar) wordt ingegaan op diverse logistieke en kwaliteitsaspecten binnen een productiebedrijf. Men leert hoe de voortgang van een proces moet worden gepland, bewaakt en bijgestuurd (productieplanning, voorraadbeheer, kwaliteitszorg). Techniek binnen een organisatie is ook belangrijk. Een eerste basis wordt gegeven van elektrische toepassingen.
  • In de tweede fase leert men hoe leiding te geven op de werkvloer. Er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke leiderschapsstijl en communicatievaardigheden. Het wettelijk en sociale luik van personeelsbeheer komt eveneens aan bod. Een verdere uitbreiding van de technische kennis en logistieke aspecten wordt voorzien.
  • De derde fase is een vervolmaking van een aantal technische specialisaties, waardoor de student voldoende kennis en inzicht verwerft om de technische complexiteit van een productieorganisatie te begrijpen. Doorheen de fases wordt het aandeel werkplekleren steeds belangrijker. De opleiding wordt dan ook afgerond met een stage van 13 weken, die ook mag gebeuren in het bedrijf waar de student werkzaam is.

Meer weten?  Klik hier om de infobrochure te bekijken.

Contactpersoon

Claude Nuyts
Docent en Werkplekcoördinator

ICE Ambassador
Thomas More | Graduaten
Kleinhoefstraat 4 | 2440 Geel | België
Tel. + 32 (0)14740333 
www.thomasmore.be