Het is een hele uitdaging om een evenwicht te vinden tussen comfort en energieverbruik. Neem het voorbeeld van The Hotel Brussels, waar Sensorea in 2018 de Energis.Cloud-oplossing van ons lidbedrijf Energis implementeerde. Het doel was om het water- en energieverbruik en de temperatuur op afstand te volgen, teneinde verliezen te voorkomen die hoofdzakelijk worden veroorzaakt door lekken en slecht werkende installaties. Tijdens de COVID-19-crisis is die follow-up op afstand heel belangrijk gebleken omdat problemen snel konden worden opgespoord en verholpen, ondanks de lockdown.


Doelstellingen

The Hotel Brussels wil het verbruik van natuurlijke hulpbronnen verminderen en verspilling tegengaan, met een bewezen return on investment van vijf jaar (gepland tegen 2023). Dit zijn de concrete doelstellingen:

  • het waterverbruik met 20% verminderen
  • het elektriciteitsverbruik met 35% verlagen
  • het gasverbruik met 25% doen afnemen
  • de reactiviteit vergroten (binnen 15 minuten i.p.v. verschillende dagen)
  • de voetafdruk verkleinen door de CO2-uitstoot met 20% terug te dringen en de EPB op te trekken van D tot B.

Oplossing

Door het waterverbruik te volgen, kan The Hotel Brussels waterlekken meteen oppikken. Zodra een overmatig verbruik wordt vastgesteld, wordt via e-mail een alarmmelding gestuurd naar de technische ploeg. Zo kon tijdens de lockdown met behulp van de software een lek in amper twee dagen worden opgespoord en verholpen. Zonder zo'n systeem had dat een à twee weken geduurd, of tot het probleem uit de verbruiksfacturen aan het licht kwam. De financiële winst is aanzienlijk, want waterlekken leiden ook tot verbruik van elektriciteit en gas (impact op de werking van pompen, koel- en verwarmingsinstallaties, enz.).

Strategie

Sensorea had eerst een vergelijkende analyse op basis van de energieprestaties van tertiaire gebouwen (EPB) uitgevoerd om de EPB-doelstelling te bepalen. De gevolgde strategie steunt op twee sporen: realtime follow-up en voorspelling van het verbruik.

Concreet:

1. Gegevens worden automatisch verzameld van meters, submeters en toestellen (koelinstallaties, verwarmingsinstallaties, sensoren).

2. De gegevens m.b.t. water, gas, elektriciteit, temperatuur, vochtigheid en COworden realtime gemonitord om onregelmatigheden te detecteren en snel te verhelpen.

3. Gedragsmodellen op basis van thermische principes, gevalideerd door gegevens van voorgaande jaren, maken het mogelijk om het verbruik nauwkeurig te voorspellen. Op basis van het verwachte verbruik identificeren de experts van Sensorea afwijkingen en reageren ze onmiddellijk.

4. Op geregelde tijdstippen worden rapporten gegenereerd om de directie, de technische ploegen en de klant te informeren.

Door het verbruik te voorspellen, kunnen afwijkingen worden gedetecteerd en de prestaties geoptimaliseerd

1. Gedragsmodellen opstellen: Sensorea stelt verbruiksmodellen op die steunen op meteorologische data, de bezetting en gegevens uit het verleden. Dankzij die modellen kan het verbruik per uur voor iedere dag worden voorspeld.

2. Afwijkingen detecteren: door de verbruiksdrempel te vergelijken met het vastgestelde verbruik, kan Sensorea afwijkingen realtime detecteren en kan het bedrijf onmiddellijk reageren.

3. EPB-doelstelling bepalen: door het vastgestelde verbruik te vergelijken met de EPB-doelstelling.

4. Alarmmeldingen versturen: deze meldingen worden automatisch via e-mail naar de technische ploeg ter plaatse gestuurd om hen te wijzen op abnormale situaties ten opzichte van vooraf bepaalde drempels.

 
Bent u winnaar ? Laat het ons weten !
U bent lid van Agoria en uw bedrijf heeft succes geboekt: belangrijke nieuwe orders, innovatie, uitbreiding, onderscheiding, bedrijfsovername.....? Laat het ons weten! Uw nieuws wordt gepubliceerd op www.agoria.be en in onze dagelijkse nieuwsbrief voor leden.

Hoe doe je dat? Het is heel eenvoudig: stuur een tekst van maximaal ongeveer twintig regels (bij voorkeur met foto) naar redaction@agoria.be.