The Beacon is een toonaangevende business en innovatiehub met kantoren en diensten voor ontwikkelaars van Internet of Things (IoT)-oplossingen inclusief toepassingen van Artificiële Intelligentie.


 In The Beacon komen technologische corporates, start-ups, scale-ups en toponderzoekers samen om sterke IoT-oplossingen te ontwikkelen voor industrie, logistiek en smart cities. The Beacon wordt aangestuurd door de 5 oprichters, zijnde de Stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, Universiteit Antwerpen, imec en Agoria. De algemene directeur is Wim De Waele, en het operationeel management is in handen van Co.Station, ondersteund door Agoria via de clustermanager van de IBN IoT Value Chain.

Dankzij een unieke samenwerking tussen stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen, de Universiteit Antwerpen, onderzoek- en innovatiehub imec en de technologiefederatie Agoria, wordt de uitbouw van een IoT-ecosysteem heel concreet. Zo brengen Universiteit Antwerpen en imec meer dan 100 toponderzoekers naar het gebouw, met expertise in onder andere IoT, cloud computing, A.I. en 5G. Ze zullen er een brug slaan tussen smart city onderzoek en toepassing. Imec verankert in The Beacon de werking van haar living en technology lab City of Things. Het Havenbedrijf Antwerpen reikt innovatieprojecten aan uit de Antwerpse haven, die aanknopingspunten hebben bij de logistieke bedrijven in The Beacon. Dankzij de wisselwerking binnen het gecreëerde ecosysteem van The Beacon kan ook een Harbour of Things uitgebouwd worden. Het Havenbedrijf heeft beslist om hun recent uitgebouwd LORA IOT netwerk, dat heel de haven dekt, open te stellen voor alle bedrijven en organisaties werkzaam vanuit The Beacon. Agoria zal het Innovatief Bedrijfsnetwerk "IoT Value Chain" verankeren, een IoT bedrijvencluster voor smart cities en industrie 4.0, opgericht door de technologiefederatie en ondersteund door Vlaio. Het zal zo inhoudelijke ondersteuning bieden aan de gevestigde bedrijven en het brede netwerk van The Beacon door technologische en niet-technologische expertise aan te reiken.

Startdatum: 27 september 2018

Website: www.thebeacon.eu

Partner worden: directe aanwezigheid in The Beacon via huur van kantoorruimte of deel uitmaken van de bedrijvencluster "IoT value chain"