In het eerste kwartaal van het jaar werd de fase van conjuncturele achteruitgang bevestigd. Het gaat echter om een geleidelijke beweging en de industriŽle omzet zakt niet in. Wat de komende maanden betreft, zal de zwakke vraag een negatieve invloed blijven uitoefenen.


Neerwaartse fase van de conjunctuurcyclus

Na een onverwachte opleving in het vierde kwartaal van 2017 is de bedrijvigheid van de Belgische producenten van textielmachines in het eerste kwartaal van 2018 afgenomen. Nu voltrekt zich de conjunctuurommekeer die zich sinds medio vorig jaar aftekende. Bovendien wordt een groot deel van de sector getroffen aangezien vijf van de tien ondernemingen een terugval lieten optekenen t.o.v. een jaar eerder. Over het geheel genomen gaat het echter nog om een matige achteruitgang met een industriŽle omzet tussen die van het tweede en het derde kwartaal van 2017.

IndustriŽle omzet†


Zwakke vraag

De conjunctuurenquÍtes van de NBB geven aan dat de conjunctuur van de sector textielmachines aan het begin van het jaar is gestabiliseerd:

  • De meeste ondernemingen beschouwen het niveau van de bestellingen als te laag voor een normale conjunctuur. Na een sterke verslechtering aan het begin van het jaar is die indicator de laatste maanden gestabiliseerd op een laag peil.
  • De zwakke vraag werkt ook door in de verzekerde activiteitsduur van de ondernemingen. Na een dieptepunt met 2,4 maanden in januari is deze duur weer opgelopen tot 2,9 maanden in mei. Dat is echter nog altijd een stuk minder dan het langetermijngemiddelde (3,7 maanden).
  • De meerderheid van de ondernemingen verwacht dat de vraag de komende drie maanden zal stabiliseren terwijl slechts enkele een toename verwachten. De toestand is daarmee beter dan tijdens de laatste maanden van 2017. Gezien de zwakke vraag is het echter maar een bescheiden vooruitgang.
  • †Ten slotte verwacht ongeveer de helft van de ondernemingen een stabilisering van het personeelsbestand. Van de overige bedrijven verwachten er iets meer een afname dan een toename.

De conclusie is dat de sector van textielmachines zich momenteel in de neerwaartse fase van de conjunctuurcyclus bevindt. De bedrijvigheid zou geleidelijk aan stabiliseren maar het verloop zal negatief blijven t.o.v. vorig jaar, toen een conjunctuurpiek werd opgetekend.

Verzekerde activiteitsduur in maanden

(raming van de ondernemingen op basis van hun bestellingen en hun productietempo)Meer informatie: Analyse van de Belgische technologische industrie