De regels voor de fiscale vrijstelling van de onkostenforfaits voor binnenlandse dienstreizen zijn onlangs grondig gewijzigd. De bedragen en de voorwaarden voor de RSZ blijven onveranderd.


In ons artikel Dagvergoeding binnenlandse dienstreizen: nieuwe bedragen en toepassingsvoorwaarden van 1 februari 2018 lichtten we de grondig gewijzigde nieuwe regels voor de vrijstelling van de onkostenforfaits voor binnenlandse dienstreizen toe.

Deze wijziging betrof de vrijstelling van de forfaits voor de fiscus. De bedragen en de voorwaarden voor de RSZ (zoals ook te vinden in zijn ‘Onderrichtingen’) blijven onveranderd:  

Noteer de aanzienlijke verschillen met de fiscale regeling

Opnieuw rijst de vraag m.b.t. verschillen in raming tussen de fiscus en de RSZ terwijl voor het overige wel een uniformiseringstendens wordt vastgesteld (zie o.a. onlangs de waardering van computers, gsm's, e-bikes en speed pedelecs ...). Agoria houdt deze dossiers in de gaten en blijft ijveren voor vereenvoudiging en meer coherentie voor de ondernemingen.

Neem zeker contact op met Agoria als u door bovenstaande ontwikkelingen praktische problemen zou ondervinden. We staan u graag bij met advies en andere acties om uw belangen maximaal te behartigen.

U vindt al deze bedragen ook terug in ons overzicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen