Een familiebedrijf uitbouwen tot een heuse industriŽle groep die tot over de landsgrenzen bekend is om zijn expertise en zijn innovatiedrive, daar heb je niet alleen ambitie voor nodig maar ook een echte visie. Die subtiele mix vinden we terug in het verhaal van Technord. CEO Philippe Foucart vertelt hoe en waarom het bedrijf in Doornik blijft groeien terwijl de vierde industriŽle revolutie volop aan de gang is.

ďDe geschiedenis van Technord begint in 1945 met de oprichting van de firma ĎTechniques Electriques Industriellesí door een familie uit Doornik. Het is bij die onderneming dat mijn vader in het midden van de jaren 70 in dienst treedt", blikt†Philippe Foucart terug. "Hij klimt er snel op tot de directie en in 1988 neemt hij het hele bedrijf over. Dat is het begin van de Technord-holding, die altijd is blijven groeien. Zo waren er eind de jaren 70 een twintigtal werknemers, terwijl we er vandaag bijna 500 tellen."

Gestage groei

Het succes van Technord, meer nog dan bij andere bedrijven, is geen toeval. De verklaring ligt in een heldere en ambitieuze strategie die in het DNA van de onderneming is gecodeerd.†

Philippe Foucart: "Die onophoudelijke vooruitgang is niet het resultaat van externe groei door overnames. Technord is altijd gekenmerkt door louter organische groei, die steunt op twee pijlers: enerzijds voortdurende aandacht voor de technologische ontwikkelingen om te anticiperen op hun gevolgen voor de business en anderzijds geografische expansie."†

Aan de hand van die technologische component schetst hij de ontwikkeling van zijn onderneming en van het industrieel landschap in de voorbije vier decennia: "We hebben altijd de technologische ontwikkelingen gevolgd. Dat was zo aan het begin van de jaren 80, toen we de overstap maakten van industrieel elektricien naar automatiseringsleverancier. En opnieuw aan het begin van de jaren 2000, toen we in de industriŽle informatica stapten. Enkele jaren later pikten we ook Manufacturing Execution Systems op, en met succes."

Identikit: enkele feiten en cijfers

Technord is een totaalintegrator gespecialiseerd in elektrotechniek. De industriŽle groep biedt zijn expertise en diensten aan in verschillende branches zoals hoogspanning, industriŽle informatica en MES/MoM. Daarbij betrekt hij ook de nieuwe 4.0-technologieŽn, met als doel om zijn klanten een maximale productiviteit en optimale flexibiliteit van hun industriŽle processen te garanderen.

Technord staat voor:

  • 480 medewerkers
  • 75 miljoen euro omzet, waarvan 25% in export
  • dochterondernemingen in BelgiŽ, Frankrijk, Zwitserland, Finland, RoemeniŽ en Singapore
  • activiteiten in de farma, biofarma en cosmeticasector maar ook in de agrovoedingssector, de chemie, de extractieve nijverheid, de glasindustrie, datacenters, milieu, infrastructuur en energie.

Digital Twin, IIoT: tijd voor industriŽle business 4.0

Die industriŽle ambitie om te anticiperen op de technologie is wat Technord vandaag nog steeds drijft, met als voornaamste uitdaging de nieuwe business 4.0.†

Philippe Foucart: "We zijn bezig met een nieuwe afdeling die gericht is op de nieuwe business 4.0. Concreet voegen we nieuwe componenten toe aan takken zoals automatisering en industriŽle informatica. Voorbeelden daarvan zijn ĎDigital Twiní-simulaties en optimalisering van procedťs maar ook het Industrial Internet of Things (IIoT)."†Aan de hand daarvan licht Philippe Foucart de nieuwe technologische koers toe waarmee Technord zich duurzaam vastklikt in de vierde industriŽle revolutie.†Philippe Foucart, sterk verbonden met zijn onderneming

"ĎDigital Twiní is een methode, doorgaans softwaregestuurd, waarmee bestaande installaties zoals een oven, of een proces zoals gisting, kunnen worden gereproduceerd. Dat maakt het mogelijk om afstand te nemen van de empirische, waarnemingsgebaseerde logica waarbij een regressief model gevolgd wordt en getracht wordt om te reproduceren wat goed heeft gewerkt.†Hier gaat het om een anticiperende, vooruitlopende demarche. Op de proceswereld wordt toegepast wat nu al gebeurt in sectoren zoals de vliegtuigbouw of de automobiel. Dat betekent dat bijzonder omvangrijke bibliotheken moeten worden geraadpleegd, met daarin bijv. de correcte parameters voor de werking van een klep of een motor, van een wand ... Dankzij dergelijke software zullen we bijv. alles kunnen voorspellen wat zich in een oven zal afspelen, nog vůůr hij wordt gebouwd."

Platform om sensoren en systemen rechtstreeks te verbinden

De technologische ambitie 4.0 van Technord komt ook tot uiting in het Industrial Internet of Things (IIoT), met nu al een gebruiksklare applicatie voor zijn klanten.

Philippe Foucart:†"Met Easysense hebben we een platform ontwikkeld waarmee de informatie die sensoren verstrekken kan worden opgehaald en gekoppeld aan de supervisiesystemen die in fabrieken worden gebruikt. Zo zal een bedrijfsleider de informatie van een temperatuursensor in een ruimte meteen in zijn systeem terugvinden zonder dat er bekabeling en parallelle meetsystemen aan te pas komen. Dankzij het platform kan informatie veel vlotter worden aangereikt. Nog altijd in de context van het IIoT concentreren we ons ook op de problematiek van het beheer van big data en de veiligheid van informaticagegevens. Want zelfs bij communicatie met een automaat komt cyberveiligheid om de hoek kijken en moeten processen worden gerespecteerd ... wat des te moeilijker wordt gezien de enorme hoeveelheid gegevens die moet worden verwerkt . Onze grootste uitdaging is de expertise en de human skills te vinden om steeds complexere domeinen te kunnen betreden."

Maar volgens Philippe Foucart betekent evolueren echter niet afstoten. "Al die technologische wendingen hebben ervoor gezorgd dat we hebben kunnen groeien, mťt onze corebusiness. Die business willen we niet opgeven omdat de expertise die we onze klanten aanbieden die van een projectaannemer is. Zo komen we vaak bij klanten binnen in het kader van een problematiek met hoge toegevoegde waarde, bijv. IT, waarna we onze overige business laten spelen."

Trapje hoger dankzij 4.0

De industriŽle revolutie 4.0 is dus duidelijk aan de gang, en zoals iedere revolutie brengt ook zij veranderingen met zich mee. Wat betekent dat voor Technord en Philippe Foucart?†

"Voor ons betekent het dat we een trapje hoger komen te staan met onze diensten. Dankzij die veranderingen kunnen we de productieprocessen van onze klanten nog sterker verbeteren. Er wordt een ultieme Ďservicelaagí aangebracht waardoor we alles van a tot z kunnen beheren. Ruimer bekeken zal de industrie aan productiviteit winnen, wat van essentieel belang is om de productie in Europa te houden. Productie zou zelfs kunnen worden teruggehaald dankzij vergelijkbare kosten en een kortere time-to-market dan bij productie buiten Europa.†De eerste experimenten van dit type in BelgiŽ bevestigen die tendens, met behoorlijke groei tot gevolg, ook op het vlak van werkgelegenheid."


De zetel in Doornik, thuishaven van Technord

Van Doornik tot Singapore

Bij Technord gaan technologische ambitie en ontwikkeling vanouds ook samen met geografische expansie, die eveneens de groei van de onderneming verklaart.†

"Met Doornik als thuishaven hebben we ons aan het begin van de jaren 80 eerst geÔnstalleerd in Luik. Vandaag hebben we ook vestigingen in Louvain-la-Neuve, Rijsel, Lyon en Freiburg, met daarbovenop steunpunten in Finland, RoemeniŽ en Singapore. Hoe die expansie is verlopen, en waarom? Om te beginnen omdat we onze klanten Ė die we goed kennen Ė hebben gevolgd toen ze ons vroegen om met hen mee te gaan. Want hoewel vandaag heel veel op afstand mogelijk is, blijft nabijheid een belangrijke factor. Ter plaatse hebben we natuurlijk ook de ambitie om de nieuwe markt te verkennen en uit te zoeken wat we voor het lokale industriŽle weefsel kunnen betekenen. Ook belangrijk in ons expansiebeleid is dat wanneer we een bepaalde omvang bereiken, we nieuwe horizonten kunnen opzoeken. Dat is wat is gebeurd met onze afdeling in Rijsel, die ons tot Lyon en van daaruit naar Zwitserland heeft gebracht. Vandaag verkennen we Luxemburg, waar we heel binnenkort onze dochter Techlux zullen oprichten en we een groot contract op het domein van industriŽle informatica in de wacht hebben gesleept."

Op zoek naar talent

ďIedere maand nemen we twee nieuwe medewerkers in dienst. En als we konden, zouden dat er nog meer zijn!Ē†Voor Philippe Foucart is er geen twijfel over dat nieuw talent aanwerven een van de voornaamste uitdagingen van de technologische industrie is. ďOnze grootste challenge is mensen te vinden die onze strategie in de praktijk kunnen brengen. Momenteel zijn we op zoek naar een veertigtal technische profielen, en dat is een zware klus: het tekort aan ingenieurs is niet nieuw in BelgiŽ.Ē

Ambitie gericht op de medewerkerscommunity

ďAmbitie is ervoor zorgen dat de medewerkerscommunity blijft voortbestaan door technologische innovatie.Ē Deze definitie van ambitie, die Philippe Foucart gaf in het kader van de AgoriAmbition-campagne, biedt de perfecte overgang om het te hebben over een andere factor die het succes van Technord verklaart: human capital management. "We zijn nog altijd een familiebedrijf. We zijn er dus niet voor de korte termijn om de onderneming te verkopen of om aandeelhouders zo snel en zo goed mogelijk te belonen. Ons project wordt gerealiseerd samen met de mensen die hier werken, want zij zijn het die ons verhaal schrijven en die successen boeken. En ambitie is Ďwillen blijvení. We willen er ook de komende jaren en zelfs tientallen jaren bij zijn. Daarom gaan we dus voor nieuwe technologieŽn en bouwen we aan een omgeving waarin onze medewerkers meewerken aan het project en zich ontplooien."De sociale ruimten waar het personeel zich kan ontspannen, dragen ook bij aan de welzijnsdoelstelling.

Socio-economische methodologie die vruchten afwerpt

Van idee tot uitvoering is maar een stap die Philippe Foucart al lang heeft gezet. "Sinds 1994 hanteren we de methode van socio-economisch management. Het uitgangspunt is dat medewerkers zich goed moeten voelen om goede resultaten te kunnen boeken. Daarom hebben we een complete methodologie en tal van instrumenten ontwikkeld om die principes heel concreet toe te passen. Zo vinden gestructureerde gesprekken plaats tussen wie leiding geeft en wie leiding ontvangt om doelstellingen vast te leggen die recht geven op een vergoeding. Om de zes maanden voert het management een nieuwe evaluatie van de strategie uit. Mini-diagnoses maken het werknemers mogelijk om de toegevoegde waarde van de verbeteringen die ze voorstellen in euroís te becijferen. Het kernidee is om de mensen aan het woord te laten. Op een bepaalde manier zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen geluk. Ze hebben het recht Ė en zelfs de plicht Ė om eventueel disfunctioneren aan te kaarten en oplossingen aan te reiken. We doen ook alles opdat mensen zich goed voelen bij ons: ontvangst, opleiding, peterschap, integratieprogramma, feestjes Ö Mensen brengen immers het grootste deel van hun tijd op het werk door, zodat het van essentieel belang is dat die werkomgeving zo aangenaam mogelijk is. En het werkt: het verloop ligt ver onder het gemiddelde van de sector, de absenteÔsmegraad is heel laag en we halen ook heel goede scores in tevredenheidsenquÍtes."

Reageer op dit artikel