Technical Project Management & Assistance (TPMA)

De  bedrijvengroep Technical Project Management and Assistance (TPMA) groepeert de bedrijven die actief zijn in het detacheren van technische en engineeringsprofielen(zoals tekenaars, ingenieurs, projectleiders en managers) naar verschillende klantensectoren toe.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep TPMA werkt een kwaliteitslabel uit, waarbij de naleving van de sociale, fiscale en andere specifieke verplichtingen door de bedrijven via een externe audit wordt gewaarborgd. Het doel van dat label is om kwaliteitsgaranties vanuit de sector te bieden naar opdrachtgevers en -nemers toe.
  • Ze zorgt voor de opvolging en aansturing van HR-aspecten zoals veiligheid op werven, mobiliteitsaspecten, enz.

Nieuws