"In plaats van belastingen door te schuiven naar elkaar, moeten we de belastingen vooral verder laten dalen. Ik pleit voor een 'tax cut' in plaats van een 'tax shift'", aldus Marc Lambotte (CEO Agoria).


"De belastingen laten dalen, kan volgens mij door de overheid minder duur te maken. We kunnen een dergelijk dure overheid niet blijven betalen. Daarvoor hebben we het geld niet.

Ik kijk vooral naar Nederland. De Hollanders eten de kaas van ons brood, en dat is niet prettig. Ze zijn in alles wat ze doen proactief, wij zijn reactief. Ze zijn erin geslaagd e-commerce aan te trekken. Wij stonden erbij en keken ernaar.

De loonkostenhandicap van de privésector, in vergelijking met de eurozone, is in België meer dan dubbel zo hoog als in Nederland. Het marktaandeel van België in de Europese export van technologieproducten is meer dan de helft lager dan in Nederland. En onze historische schuld weegt dubbel zo hoog op de overheidsfinanciën.

Ook de werkloosheidsuitgaven en pensioenuitgaven in procent van het bruto binnenlands product (bbp) zijn in België hoger dan in Nederland. Tegelijk kent Nederland minder overheidsuitgaven en een hogere werkgelegenheidsgraad. Het is daarom zaak dat in België de loonkostenhandicap wordt weggewerkt, de arbeidsmarkt gemoderniseerd en de digitale transformatie voorbereid. Er moet ook een ondernemingsgericht innovatiebeleid gevoerd worden en geïnvesteerd worden in infrastructuur voor telecom, energie en mobiliteit.

Digitalisering zal de kloof tussen vraag naar en aanbod van digitale skills vergroten. Tegen 2030, en dat is morgen, zullen 4,5 miljoen werknemers hun digitale skills moeten optimaliseren, zullen 310 000 werknemers en werkzoekenden zich moeten omscholen en zullen 584 000 vacatures niet ingevuld geraken als er geen maatregelen genomen worden. Als dit alles tot een goed eind gebracht wordt, zien we bij Agoria een impact op het bbp van 95 miljard euro, of zowat een vijfde.

Voor dit jaar ben ik iets positiever gestemd. Het orderboek blijft de omzet ondersteunen, maar gaat wel sterk achteruit sinds de zomer van 2018. Negatieve risico's zijn een wanordelijke brexit, een escalerende handelsoorlog, een verdere vertraging van de economische groei in China en de impact van de WLTP-richtlijn (de nieuwe Europese norm voor emissietests) in de automobielsector.

En u, hoe ziet u de economie of uw bedrijf evolueren de komende jaren?" 

Marc Lambotte
CEO Agoria

Memorandum Verkiezingen 2019
Ontdek de standpunten en aanbevelingen van Agoria op het vlak van concurrentievermogen, arbeidsmarkt, innovatiebeleid en vele andere gebieden op www.agoria.be/techmatters