Het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) organiseert op 11 december 2018 een symposium over de digitale transformatie binnen de overheid. Op het programma onder meer een presentatie over de inspirerende aanpak van Estland, voorafgegaan door een panelgesprek waaraan o.a. Agoria deelneemt.


Digitale transformatie gaat over innovaties op het vlak van samenwerking in de breedste zin: zowel met overheidspartners als met burgers en middenveldorganisaties, en zowel voor het gebruik van nieuwe datavormen (smart data, 'actionable' data en big data) als voor verbetering van de ambtenaar/klant/burgervaring.

Digitale transformatie verwijst naar de toenemende impact van technologie en digitalisering op overheid, burgers, bedrijven, organisaties en de gehele samenleving.

Kortom, digitale transformatie is allesomvattend. Het beperkt zich niet tot het technische digitale aspect, maar beïnvloedt naast de interne overheidswerking ook het geheel aan externe relaties.

Tijdens dit symposium buigen nationale en internationele experten uit de academische wereld, de overheid, het bedrijfsleven en het middenveld zich over deze vragen:

  • Wat betekent digitale transformatie voor de verschillende bestuurslagen in België, en hoe gaan zij hiermee om?
  • Wat kunnen de publieke en private sector, de academische wereld en het middenveld van elkaar leren op het vlak van digitalisering, en hoe verhouden ieders verwachtingen zich tot elkaar?
  • Wat mogen de ambtenaren en overheidsmedewerkers verwachten van hun werkgever op het vlak van digitale transformatie?

Datum

dinsdag 11 december 2018, 09:00 - 17:00

Plaats

Provinciehuis Vlaams Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven

Organisator

KU Leuven - Instituut voor de Overheid 

Meer info

€ 125 per deelnemer

Dit evenement is afgelopen.