Samen met de voedingsindustrie organiseert Agoria een nieuwe editie van het Interdisciplinair Assessment Project (IAP), met als thema 'Factory of the Future': blijvend actueel, nu de gehanteerde methodiek ook in Europa opzien baart. Met zo’n IAP gaan laatstejaarsstudenten aan de slag en leveren een consultancy-advies op maat af. Heeft uw bedrijf een interessant projectvoorstel om door studenten te laten uitwerken? Geef ons dan snel een seintje.


Met het IAP willen we productiebedrijven ondersteunen bij één of meerdere van de Factory of the Future-transformaties. Het maakt niet uit of uw bedrijf wel of niet in een trajectbegeleiding van Agoria, Sirris, FlandersFood, … zit. Als u van start wil gaan met veranderingsprocessen of met verbeteringsprojecten, kan het interessant zijn om de hulp in te roepen van een gemengd team van laatstejaarsstudenten Handelsingenieur, Handelswetenschappen, Industrieel ingenieur én Milieu- en preventiemanagement, die elk hun specialisatie hebben.

De studenten werken aan opdrachten die door bedrijven geformuleerd worden en op het einde van het project leveren zij concrete en interdisciplinaire aanbevelingen die binnen de onderneming kunnen geïmplementeerd worden. De teams van drie tot vijf laatstejaarsstudenten hebben aandacht voor de financieel-economische haalbaarheid, de technologische uitwerking en het duurzame en veilige karakter van de voorgestelde oplossing.

Een onbevangen en frisse kijk van jonge mensen op vragen en projecten waarvoor uw medewerkers misschien onvoldoende tijd hebben, kan leiden tot een innovatieve benadering en een boost geven om toch weer een stap te zetten in de richting van het toekomsttraject dat u voor ogen heeft.

“Uniek is dat onze studenten uit verschillende disciplines in de praktijk leren dat elke invalshoek, als een onmisbaar stukje in de puzzel, kan bijdragen tot een voor het gastbedrijf geslaagd project!”

Kris Pattyn, KU Leuven

Oproep: bedrijfsprojecten gezocht!

Om de interdisciplinaire projecten vorm te geven, zijn wij samen met de KU Leuven op zoek naar partnerbedrijven die concrete projectvoorstellen bezorgen waarop de studenten kunnen werken.

Concreet verwachten wij van deze bedrijven het volgende:

 • U stelt zelf een project voor dat bij de start van het IAP 2020 met de betrokken studenten verder geconcretiseerd kan worden. Er kunnen per bedrijf meerdere projecten ingediend worden. Let wel op haalbaarheid ervan binnen de beperkte periode (oktober-december 2020).
 • U stelt tijdens het project de nodige bedrijfsinformatie ter beschikking waarmee de studenten het project kunnen uitvoeren.
 • U neemt deel aan de kick-off in Gent op 30 september 2020, waar u kennis maakt met de studenten en de coaches van de KU Leuven en het project met hen kan bespreken en starten.
 • U begeleidt de studenten, samen met de coaches van de KU Leuven, tijdens de uitvoering van het project.
 • U maakt zich vrij om deel te nemen aan het slotevent in Brussel op 16 december 2020, waar de studenten de presentatie van hun rapport geven. Tijdens het slotevent krijgt u ook zicht op de andere projecten.
 • U neemt deel aan de evaluatie van de studenten: de procesevaluatie doorheen het semester, het beoordelen van het rapport en de jurering bij de presentatie op de slotdag.

"Zonder oogkleppen een bedrijfsproject laten uitwerken! Unieke samenwerking tussen masterstudenten economie en technologie, en industriële ondernemingen.”

Dirk Van Lindt, KULeuven

Voordelen voor deelnemende bedrijven:

 • U kunt bepaalde aspecten van de transformatie vanuit verschillende invalshoeken laten onderzoeken.
 • U krijgt op het einde een consultancyrapport met verfrissende aanbevelingen.
 • U hebt de gelegenheid om potentiële werknemers aan het werk te zien.
 • U komt in contact met andere bedrijven die aan dezelfde uitdagingen werken en met docenten die door hun onderzoek expert zijn in één of meerdere van de 7 transformaties.

De studenten werken aan bedrijfsprojecten in het Nederlands of het Engels.

Ziet u het helemaal zitten? Schrijf dan in voor 21 september 2020 via deze link!

Ter inspiratie: de 7 transformaties

 • Advanced Manufacturing Technologies

Deze transformatie is gebaseerd op de inzet van de modernste productiemiddelen. Fabrieken van de toekomst ontwikkelen hun eigen apparaten voor belangrijke onderdelen in de productie en beschikken zo over machines die wereldwijd uniek zijn.

 • Digital Factory

De digitale fabriek garandeert de juistheid van de gegevens op elk moment van de dag. Elk data-item wordt slechts eenmaal in het systeem ingevoerd (een zogenaamde Single Source of Truth). Alle medewerkers worden ondersteund door digitale en geïntegreerde processen.

 • ECO Factory

Een koploper zijn in de ecoproductie biedt bedrijven voordelen zoals kostenreductie, risicoreductie in de grondstoffen- en energievoorziening. Deze systemen zijn in staat om de materiaalkringloop te sluiten om de efficiëntie van het grondstoffengebruik te optimaliseren. Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar manieren om de ecologische voetafdruk van hun processen, producten en diensten te verkleinen.

 • Integrated Engineering

Bedrijven gebruiken de verwachtingen van de klant als belangrijkste drijfveer en startpunt voor alle nieuwe ontwikkelingen en processen. Robuuste, hoogwaardige product-, productie- en servicecreatieprocessen zijn het resultaat van een interdepartementale ontwerpaanpak.

 • Human-Centred Organisation

De betrokkenheid van de werknemers bij de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf is cruciaal. Individuele medewerkers worden omgevormd tot een team met de autonomie en de ruimte om hun talent, creativiteit en initiatieven te laten renderen. De best passende leiderschapsstijl moet competentie- en vaardigheidsontwikkeling mogelijk maken. Het resulterende klimaat is zodanig dat mensen het belang van voortdurend leren voelen en gemotiveerd blijven om topprestaties te leveren.

 • Smart Manufacturing

Smart manufacturing kan worden gedefinieerd als de combinatie van het slim gebruik van de mogelijkheden van mensen, het slim gebruik van technologie en de inzet van een (zelf)lerend productiesysteem. Het doel is om maximale efficiëntie, flexibiliteit en waardecreatie te creëren voor medewerkers op de werkvloer.

 • Networked Factory

In een wereld van exponentieel toenemende technologische ontwikkelingen en snel veranderende eisen van klanten, kunnen bedrijven niet langer uitsluitend vertrouwen op eigen onderzoek en middelen. Ze ontwikkelen hun producten, productieprocessen en diensten met het oog op de volledige waardeketen.

Uiteraard staan die transformaties niet op zichzelf, maar heeft de ene transformatie impact op de andere. Dat wil echter niet zeggen dat u niet stapsgewijs te werk kan gaan.

Interesse?

Heeft u nog vragen over uw project of wilt u nog wat extra informatie? Neem dan zeker contact op met ons.

Bent u al helemaal overtuigd? Registreer u dan meteen via deze link.

Laat u inspireren door de beste projecten van afgelopen jaren: