VLAIO ondersteunt Vlaamse kmo's die zich aan de hand van een digitaliseringsproject sterker willen maken voor de toekomst. Heeft u zelf een ambitieus project op stapel? Dan kan u hiervoor subsidie aanvragen.


Doel van de subsidie

De oproep ondersteunt kmo's die hun digitale maturiteit duurzaam of significant willen verhogen. Door meer datagedreven te werken, kunnen organisaties zich versterken op diverse vlakken van bedrijfsvoering (HR, levenslang leren, marketing, sales, productie, productontwikkeling, kwaliteitsbeheer, onderhoud, …).

Een digitaliseringsproject heeft vaak niet enkel een technisch luik (implementatie van nieuwe technologie), maar vraagt vaak ook een andere manier van werken (processen) of een wijziging in de bedrijfscultuur. Daarom steunen deze subsidies bedrijven die samen met externe begeleiding de transformatie doorvoeren. De eigen personeelskosten kunnen ook gesubsidieerd worden.

Beoordelingscriteria

Alle ingediende projecten worden beoordeeld op de steunbaarheid, aan de hand van volgende 4 criteria:

  • Ambitie voor het verhogen van de digitale maturiteit (inzet van nieuwe technologieën; slim gebruik van data, …)
  • Transformatie – Impact op de onderneming (link met functioneren, strategie, producten, processen)
  • Onderbouwde aanpak (stappenplan, implementatieplan)
  • Noodzaak aan kennis & expertise (link met externe dienstverlener en cruciale kennis)

Bedrag van de subsidie

Een kmo kan maximaal € 50.000 subsidie ontvangen binnen deze projectoproep; waarvan maximaal € 25.000 voor ondersteuning van een of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor eigen kosten van de onderneming in het kader van het project. Het onderdeel eigen kosten is geen verplichting voor het indienen van een project en mag bovendien niet groter zijn dan de kosten voor externe dienstverlening. De subsidie bedraagt 50% van de totale kosten. Elk project dient minstens € 20.000 te bedragen.

Meer weten? Surf naar deze website!