Nu ook de Vlaamse digitale startups zwaar worden getroffen door de coronacrisis, hebben deze beloftevolle maar fragiele digitale groeibedrijven nood aan bijkomende ondersteuning. Dat zeggen technologiefederatie Agoria en technologiecentrum Sirris. Ze denken hierbij aan een achtergestelde lening van 100.000 euro voor iedere startup, een versnelde uitbetaling van innovatiesubsidies en de stimulatie van aankopen bij Vlaamse startups door overheden en bedrijven.


Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen: “Onze digitale groeibedrijven zijn de kiemen voor de economie van morgen, en staan aan de wieg van nieuwe innovaties in Vlaanderen. Bovendien spelen startups een belangrijke rol in het digitaliseren van onze economie en samenleving . Het staat buiten kijf dat zo’n digitale versnelling vandaag relevanter en noodzakelijker is dan ooit. Maar ze zijn tegelijk ook heel fragiel. De impact van COVID-19 op de Vlaamse startups kan moeilijk overschat worden. Net als alle Vlaamse bedrijven lijden ook onze jonge digitale groeibedrijven aanzienlijke inkomstenverliezen, maar specifiek komen ze vlugger dan andere bedrijven in cashproblemen en wordt verwacht dat de helft van de startups binnen 3 tot 6 maanden zonder geld zal komen te zitten. Daardoor zullen ze hun activiteiten noodgedwongen moeten stoppen.”

“Investeringen in startups en scale-ups worden uitgesteld of staan on hold. Potentiële partners en klanten stellen beslissingen uit of haken af. De digitale startups, die weerkerende inkomsten nastreven maar vaak nog niet winstgevend zijn en dus ook nog geen financiële buffer hebben opgebouwd, hebben nood aan doortastende maatregelen om het hoofd boven water te kunnen houden”, zegt Peter Demuynck.

Om onze digitale groeibedrijven te ondersteunen en tegemoet te komen aan hun acute financieringsnood, stellen Agoria en Sirris drie concrete maatregelen voor:

  • Geef alle startup bedrijven een achtergestelde leningen van 100.000 euro . Het toekennen van deze leningen kan in goede banen geleid worden door Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en door de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM. Om de snelheid te kunnen garanderen – die in deze echt cruciaal is – stellen ze deze universele ex-ante aanpak voor. 
  • Versnel de procedures ter goedkeuring van innovatiesubsidies, en schakel een versnelling hoger met de betalingen. Bedrijven wiens subsidiedossier al behandeld werd door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), zouden een versnelde uitbetaling van hun eerste of volgende schijf moeten krijgen. 
  • Stimuleer het afnemen van diensten bij startups en scale-ups (‘buy from startups’), en breid het platform ‘Vlaanderen Helemaal Digitaal’ uit naar alle startup bedrijven die Vlaanderen helpen met de digitale versnelling, en dus niet enkel voor gratis toepassingen. Garandeer bij openbare aanbestedingen ook een snelle betaling. 

Agoria en Sirris roepen op om samen met de betrokken ministers, VLAIO,  PMV/LRM rond de tafel te zitten om op een constructieve manier op die manier honderden Vlaamse startups te redden die efficiënte, betaalbare en duurzame oplossingen hebben voor de uitdagingen van vandaag, maar ook deze van morgen.