Neemt u als expert deel aan normalisatieactiviteiten in het ICT-domein? StandICT, een Europees subsidieprogramma, levert subsidies voor experten die deelnemen aan internationale normalisatieactiviteiten. Wegens het succes van hun eerste calls starten ze nu met een nieuwe ronde: StandICT.eu 2023 "ICT Standardisation Observatory and Support Facility in Europe".


Het doel is om 3 miljoen euro te verstrekken via een reeks van 10 open oproepen om de deelname van Europese normalisatiedeskundigen aan belangrijke internationale en mondiale normalisatieorganisaties en -consortia te ondersteunen en te stimuleren. De onderwerpen voor de oproepen voor StandICT.eu 2023 zijn gedefinieerd op basis van het internationale ICT-normenlandschap in samenwerking met de organisaties voor normenontwikkeling (SDO's).

Voor welke domeinen?

In de eerste oproep werd vermeld dat alle normalisatieactiviteiten in het domein 'health' een prioriteit zijn, maar er zijn daarnaast nog vele andere normalisatiedomeinen, zoals AI, cybersecurity en blockchain. De volledige lijst met thema's kan hier  worden geraadpleegd.

Voor wie?

  • Experten met een grondige kennis van een van de prioritaire gebieden die onder de vastgestelde thema's vallen.
  • Deskundigen die ervaring hebben met de ontwikkeling van normen, bijvoorbeeld in SDO's, in groepen die door de Europese Commissie zijn opgericht of met het opstellen van documentatie over open source-ontwikkelingen.
  • Deskundigen die geen steun ontvangen van andere instrumenten (PPP's, EU- of nationale O&I-projecten) voor de voorgestelde activiteiten en die niet worden gefinancierd uit andere bronnen voor een identieke activiteit.

Timeline

De eerste call is opengegaan op 1 november 2020 en loopt nog tot 1 januari 2021.

Welke funding kan ik krijgen?

 Type

Beschrijving

Maximum Contracts duur

Financieringsbereik

LT – Lange termijnsinbreng (met reisoptie)

Bijdrage aan de voortdurende ontwikkeling van normen als voorzitter of lid van een SDO WG (zoals ISO). Bv. opmerkingen over de ontwikkeling van normen en ontwerpen, het bijwonen van vergaderingen, het betalen van lidmaatschaps- of registratiekosten.

6 maanden

€ 5.000 - € 10.000

KT – Korte termijnsinbreng (met reisoptie)

Bijdrage aan de documentatie over normen, zoals het contact met de WG, commentaar op ontwerpen voor normen, deelname aan vergaderingen waarin lidmaatschaps- of inschrijvingsgeld wordt betaald.

3 maanden

€ 3.000 - € 7.000

OS – One-Shot bijdrage

Ondersteuning voor deelname aan een workshop of het evenement. 

3 maanden

Tot € 3.000

Wilt u graag meer weten? Klik hier voor meer informatie!