Uit het jaarverslag 2019 van de Europese Commissie over de werking van het "systeem voor snelle waarschuwing over gevaarlijke producten" blijkt dat er 2243 waarschuwingen werden uitgewisseld. Speelgoed en auto's werden het vaakst gemeld.


Met het Europees waarschuwingssysteem voor gevaarlijke, niet voor voeding bestemde consumentenproducten kunnen de lidstaten en de Europese Commissie elkaar snel informatie bezorgen wanneer ze gevaarlijke producten ontdekken die een ernstig risico inhouden. Uit het jaarverslag 2019 blijkt dat de autoriteiten 2243 waarschuwingen over gevaarlijke producten hebben uitgewisseld. 

Deze waarschuwingen werden gevolgd door acties zoals de terugtrekking of vernieting van een product voordat het de consument bereikt, of het terugroepen van onveilige producten die al worden gebruikt.

Producten

Speelgoed geeft het vaakst aanleiding tot een waarschuwing (29%), gevolgd door motorvoertuigen (23%) en elektrische toestellen (8%). 

Risico's

Letselrisico’s worden het vaaktst gemeld (27%), gevolgd door chemische risico's (23%), verstikkingsrisico voor kinderen (13%) en elektrische schok (10%). 

Landen van oorsprong

De meeste via het systeem gemelde producten kwamen van buiten de EU, in de meeste gevallen uit Azië; iets meer dan 50% uit China en Hong Kong.

Raadpleeg hier het jaarverslag 2019 over gevaarlijke consumentenproducten.