Sociale wetgeving, sociaal overleg, lonen en arbeidsvoorwaarden

Agoria steunt de lidbedrijven bij de ontwikkeling en implementatie van hun personeelsbeleid en adviseert ze over verschillende sociale thema’s. De medewerkers leveren met name expertise op het gebied van sociale en fiscale wetgeving, sociaal overleg, loon- en arbeidsvoorwaarden, functieclassificatie, preventie en welzijn op het werk.

Upcoming events

Nieuws

Kernactiviteiten

  • Individuele diensten: jaarlijks beantwoordt het expertisecentrum zo'n 20 000 vragen van leden! Ze zijn zeer divers: RSZ, rol en werking van de ondernemingsraden, arbeidsduur en flexibiliteit, individuele arbeidsovereenkomsten,...  
  • Collectieve diensten en acties: sociale berichten, seminaries en workshops, opleidingen over sociale relaties, softwareprogramma's (sociale verkiezingen,…), benchmarks (enquêtes over lonen,...).
  • Collectieve acties: Agoria vertegenwoordigt de technologische industrie in negen paritaire comités (waarvan zeven als enige werkgeversvertegenwoordiger). Om de twee jaar voert Agoria de sectorale onderhandelingen of neemt het eraan deel. 
  • Netwerking: forums of bedrijfsgroepen,… 
  • Lobbying: de sociale actualiteitsthema's (statuut arbeiders/bedienden, duurzame inzetbaarheid, arbeidsflexibiliteit,,...) worden met de leden in diverse consultatieorganen (sociaal comité, HR comité ICT, sociale commissie non-ferro,…) besproken. Agoria vertegenwoordigt hen in organisaties zoals het VBO, de RSZ en de RVA, waar het ernaar streeft de standpunten van de leden gerealiseerd te zien.
  • Bovendien beschikt Agoria met zijn 'International Employment Experts' over een team dat gespecialiseerd is in thema's die gelinkt zijn aan internationale tewerkstelling. Het team adviseert bedrijven (individuele diensten), vertegenwoordigt hen binnen Europese comités en bespreekt sociaal-internationale onderwerpen met Europese instellingen en organisaties (lobby).