De nieuwe verkiezingsperiode valt tussen 16 en 29 november. De heropstart van de verkiezingsprocedure betekent echter ook de heropstart van de occulte bescherming. Tijdens deze nieuwe occulte beschermingsperiode is het zeker af te raden om over te gaan tot het ontslag van een werknemer.


Bescherming van de kandidaten en de eventuele vervangers

Vóór de schorsing van de procedure werden de kandidatenlijsten reeds ingediend. Deze werknemers zijn sowieso beschermd tegen ontslag.

De vakbonden kunnen echter nog aanpassingen doen en eventueel andere werknemers op de kandidatenlijsten plaatsen tot uiterlijk X+76. Deze eventuele nieuwe kandidaten zijn ook beschermd tegen ontslag, de zgn. occulte bescherming.

Deze occulte bescherming was, net zoals de procedure, geschorst maar zal ook hernemen vanaf 36 dagen vóór de heropstart van de procedure en tot uiterlijk X+76.

Nieuwe occulte beschermingsperiode

De start en het einde van deze periode is afhankelijk van de verkiezingsdag in november.

Dag Y

16/11

17/11

18/11

19/11

20/11

21/11

22/11

23/11

24/11

25/11

26/11

27/11

28/11

29/11

Herneming procedure

23/9

24/9

25/9

26/9

27/9

28/9

29/9

30/9

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

Start occulte bescherming

18/8

19/8

20/8

21/8

22/8

23/8

24/8

25/8

26/8

27/8

28/8

29/8

30/8

31/8

Einde occulte bescherming

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11

12/11

13/11

14/11

15/11


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen