expertisecentrum People & Organisation

De sociale wetgeving legt uw onderneming een hele reeks verplichtingen op die vaak nogal complex zijn. Niet alleen is een foutloos parcours rijden moeilijk, een kleine vergissing kan al snel grote financiële gevolgen hebben. De Sociale Audit van Agoria Sociaal licht uw sociaal-juridisch hr-beleid door, zodat u weet waar u mogelijk een risico loopt.

Aanpak

De doorlichting zelf neemt 1 dag in beslag en bestaat uit 3 luiken:

 • Gesprek met uw hr-verantwoordelijke of financieel directeur over gehanteerde loonschalen, conformiteit van collectieve arbeidsovereenkomsten, tewerkstellingsplannen enzovoort;
 • Screening van uw sociaal-juridische documenten, waaronder arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement en policydocumenten.
 • Controle van uw payroll.

Resultaat

Na afloop levert de expert een gedetailleerd verslag af met zijn bevindingen en de nodige aanbevelingen. Deze praktische handleiding geeft duidelijk aan:

 • op welke vlakken er geen problemen zijn;
 • wat kan worden verbeterd volgens de regels;
 • welke veranderingen prioritair moeten gebeuren.

Praktisch

  • Doorlooptijd:
   3 dagen, waarvan 1 dag ter plaatse

 • Prijs: (exclusief btw)
  • Agoria-leden: 800 EUR per dag
  • Niet-leden: 1.250 EUR per dag

Hoe kunnen wij u verder helpen?