Smart Railway Solutions

De bedrijvengroep Smart Railway Solutions verenigt de maakbedrijven die actief zijn op het gebied van spoorvervoer, zowel wat rollend materieel als infrastructuur betreft. Die ondernemingen fabriceren voertuigen en de bijbehorende uitrusting (motoren, wielen, uitrusting van de rijtuigen, elektronische systemen ...) voor trein, tram en metro, evenals rails, bovenleiding, veiligheids- en signalisatiesystemen enz.

Kernactiviteiten

  • Smart Railway Solutions verenigt de bedrijfsleiders in de Belgische spoorsector en vertegenwoordigt hen bij andere organisaties (FOD Mobiliteit en Vervoer, European Union Agency for Railways, UNIFE, kabinetten...);
  • De bedrijvengroep begeleidt de ondernemingen op het vlak van commerciële ontwikkeling en visibiliteit in België en het buitenland: netwerking en bedrijfsbezoeken, ontmoetingen met potentiële kopers, deelname aan (inter)nationale beurzen;
  • Hij volgt de ontwikkeling van de regelgeving en adviseert wanneer nodig in naam van de sector;
  • De groep organiseert informatiesessies en technische bezoeken om de kennis van de leden te vergroten;
  • Hij werkt samen met het onderwijs om de sector bij studenten bekend te maken en om technische opleidingen m.b.t. het spoordomein te bevorderen;
  • De bedrijvengroep vergadert over de prioriteiten en behoeften van de sector en de acties die moeten worden ondernomen. Daarnaast verstrekt Agoria de leden van de groep relevante informatie: regelgevingsontwerpen, persartikels, technologiewacht, politieke mededelingen, offerteaanvragen van overheden, projectoproepen;
  • Voor bepaalde transversale thema's werkt Smart Railway Solutions samen met andere bedrijvengroepen en expertisecentra van Agoria, zoals “Transport & Mobility Technology Club" en de “Werkgroep Smart Mobility”.

De volgende meeting van de Business Group: op 11 juni 2020. Geef een seintje aan Amélie Cardyn als u wenst de uitnodiging te ontvangen.

Download de whitepaper: ‘Openbaar spoorvervoer: Een veilig en efficiënt vervoermiddel met een grote capaciteit’

Upcoming events

Nieuws