Op 9 juli vond het webinar ‘Smart Mobility: Innovative partnerships in Belgium and The Netherlands’ plaats, dat werd georganiseerd door Agoria, FME, het Nederlandse consulaat-generaal in Antwerpen, RVO en NLinBusiness. Benieuwd naar de toekomst van mobiliteit? Lees er alles over in deze samenvatting!


Het webinar was ter opvolging van de Nederlandse handelsmissie naar België afgelopen januari onder leiding van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag. Daarnaast diende het als inspiratie voor ondernemers om deel te nemen aan de opkomende digitale handelsmissie in september 2020.

Het webinar behandelde de mogelijkheden die ‘smart mobility’ kan bieden, zowel in Nederland als in België. De sessie werd geopend door Aafke Mak, Business Development Manager International Business van FME en Jean-Marc Timmermans, Business Group Leader Manufacturing van Agoria. Vervolgens gingen Tom De Pryck en Bart Lowyck van Mobilidata in op het Vlaamse mobiliteitsproject, waarna Wim Vandenberghe van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dieper inging op ‘Talking Traffic’ en innovatieve aanbestedingen. Tot slot vertelde Bert van der Lingen, Consul-Generaal van het Consulaat van Nederland in Antwerpen welke kansen de Nederlands-Belgische samenwerking biedt.

Mobilidata: een reeks aan innovatieve mobiliteitsoplossingen

De verstedelijking neemt snel toe, wat een uitdaging biedt voor de infrastructuur. Door het ruimtegebrek in de meeste steden kunnen wegen bijvoorbeeld niet worden uitgebreid. Als gevolg hiervan nemen de files fors toe, wat niet alleen kostbare tijd kost maar ook tot frustratie leidt onder weggebruikers. Daarnaast brengt een toename aan files ook vervuiling en een negatieve impact op de luchtkwaliteit met zich mee. Dit is waar Mobilidata voor in het leven is geroepen. Tom De Pryck en Bart Lowyck legden uit dat de kern van Mobilidata is om verkeersveiligheid, verkeersdoorvoer en emissies in Vlaanderen te verbeteren door middel van innovatieve verkeersoplossingen te creëren die bijdragen aan een vlottere, duurzamere en veiligere verkeersstroom voor elke weggebruiker.

Mobilidata is een initiatief geïnitieerd door de Vlaamse overheid met als doel de omstandigheden op de Vlaamse wegen te verbeteren. Omdat dit project veel expertise vereist, werken tal van Vlaamse overheidsinstellingen en private partijen nauw samen om weggebruikers real-time informatie te geven, zodat ze efficiënte mobiliteitskeuzes kunnen maken. Mobilidata is altijd opzoek naar partners met de juiste kennis en expertise om effectief ‘smart data’ te genereren, te beheren en te delen. Daarom wordt niet alleen Vlaamse expertise ingezet, maar werkt Mobilidata ook samen met soortgelijke Europese initiatieven, zodat ze smart mobility constant kunnen ontwikkelen. Een van deze projecten waarmee Mobilidata samenwerkt, is het Nederlandse 'Talking Traffic’-partnerschap.

De voordelen van ‘pratend verkeer’

Het Partnership Talking Traffic is een innovatiepartnerschap waarbij de Nederlandse overheid met bedrijven een ontwikkeltraject is gestart. Door middel van het partnerschap Talking Traffic bundelen Nederlandse autoriteiten en het bedrijfsleven de krachten om het dagelijkse verkeer te verbeteren en maatschappelijke uitdagingen zoals files, die naar verwachting in 2021 met 38% zullen toenemen, te overwinnen. Op deze manier kunnen de veiligheid en duurzaamheid van verkeer en vervoer worden verbeterd, wat resulteert in kortere reistijden en uiteindelijk minder overheidsuitgaven.

Uniek aan dit Partnership is dat er niet één innovatieve partij is gecontracteerd, maar dat meerdere bedrijven die samen de keten vormen van verkeersregelinstallatie naar weggebruiker en retour samen ‘pratend verkeer’ gaan ontwikkelen. Talking Traffic verwelkomt daarom alle bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden om zich aan te sluiten bij het Partnership. Het doel van deze verbinding is het creëren van synergie tussen deelnemende partners, waardoor meer kennis en betere oplossingen gegenereerd kunnen worden. Meer dan 30 partijen, zowel Belgische als Nederlandse, hebben zich tot nu toe bij het project aangesloten, variërende van telecommunicatie- en IT-diensten tot startups met creatieve en innovatieve ideeën.

Slimme steden

Talking Traffic is onderdeel van het grotere 'Smart City'-initiatief, wat de levenskwaliteit in steden probeert te verbeteren door middel van samenwerking op basis van het triple helix model. Hierbij werken overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers samen. De Smart City-strategie werkt oplossingsgericht aan de huidige urbanisatieproblematiek en focust op de uitdagingen van de toekomst. Er is veel vraag naar een efficiëntere (data)infrastructuur en betere bereikbaarheid. Wim Vandenberghe benadrukte dat er veel kansen liggen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van data: “Ondernemers die diensten leveren die verkeersgegevens als input gebruiken, zoals verkeerslichtgegevens, ongevalsgegevens en parkeerinformatie, voelen zich vaak belemmerd door de data die momenteel openbaar beschikbaar is. Talking Traffic werkt aan een oplossing, en hierbij kunnen we altijd hulp gebruiken.” Zo moedigde Wim ondernemers aan om input te leveren hoe ze zich precies belemmerd voelen en waar de kwaliteitsproblemen liggen. Ook vertelde Wim dat er in Nederland veel kansen liggen voor data en dataverzameling. Alle bestaande innovatie-investeringen van de Nederlandse overheid draaien om data, er zullen in de toekomst daarom veel kansen liggen, voornamelijk op het gebied van financiering.

Lees hier meer over de Nederlandse Smart City-strategie.

Nederlands-Belgische samenwerking

Bert van der Lingen, Consul-Generaal van het Consulaat van Nederland in Antwerpen benadrukte dat er drie sectoren zijn waarin de Nederlandse en Vlaamse samenwerking zeer vruchtbaar is: de chemische industrie, energietransities zoals wind op zee en de transport- en logistieke sector. “Het is belangrijk om van elkaar te leren en daarom samen te werken met verschillende partners, zowel in de publieke als private sector.” Het consulaat-generaal, FME, Agoria en andere partners faciliteren en werken samen om deze bilaterale relatie te versterken.

Wie kan mij als ondernemer steunen?

Het Nederlandse FME en het Belgische Agoria zijn werkgeversorganisaties die de technologie-industrie en de samenleving mobiliseren en verbinden om zo elk probleem met technologie op te kunnen lossen.

  • Aafke Mak, FME: "We willen de technische sector mobiliseren en verbinden om de huidige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan."
  • Jean-Marc Timmermans, Agoria: "Agoria biedt een traject voor alle Belgische bedrijven die zich focussen op technologie en streven naar vooruitgang en innovatie."

Digitale handelsmissie op 24 en 25 september

Smart mobility biedt volop kansen en helpt ons voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. De Belgisch-Nederlandse samenwerking is cruciaal om hoogwaardige technologische ontwikkelingen te realiseren. Dit innovatieve partnerschap zal daarom tijdens de digitale handelsmissie op 24 en 25 september verder worden uitgediept. Aanmelden kan nog tot 20 augustus. Agoria en FME nodigen graag hun leden uit om deel te nemen aan deze digitale missie. Wees er snel bij!

U krijgt de kans om uw kennis en netwerk te verbreden en verneemt meer over de plannen van stedelijke en regionale overheden op het vlak van slimme en duurzame mobiliteit. Door het samenbrengen van expertise en capaciteit van zowel Nederlandse als Belgische ondernemingen, kunnen nieuwe en innovatieve technologieën en oplossingen ontwikkeld worden voor de mobiliteit van morgen.

Tijdens de digitale matchmaking, die plaatsvindt op 25 september, wordt u in contact gebracht met andere deelnemende bedrijven. De doelstelling van deze matchmaking is om de bedrijven te helpen bij het tot stand brengen van nieuwe innovatieve partnerships en consortia.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met Bettina Denker-Gosch, RVO (bettina.denker-gosch@rvo.nl).