Data kan voor stads- en gemeentebesturen een heel waardevol instrument zijn ter ondersteuning van het beleid en tot verhoging van comfort van de burgers. Anderzijds zijn er veel vragen rond bescherming van persoonsgegevens en cyberveiligheid. Ook wordt de vraag gesteld of de stad of gemeente wel een open data politiek moet voeren. En als met de industrie wordt samengewerkt, hoe kan dan vendor lock-in worden voorkomen?


In de Agoria whitepaper : ‘Data, de bouwstenen voor de steden en gemeenten van de toekomst’, geven we tips aan lokale overheden om praktisch aan de slag te gaan met data en zich te ontwikkelen tot een ‘smart city’.

Ja, ik wil de whitepaper ‘Data, de bouwstenen voor de steden en gemeenten van de toekomst' downloaden:


* = verplicht veld