Smart Cities

Smart Cities-whitepaper: 'Data, de bouwstenen voor de steden en gemeenten van de toekomst'

Data kan voor stads- en gemeentebesturen een heel waardevol instrument zijn ter ondersteuning van het beleid en tot verhoging van comfort van de burgers. In deze nieuwe smart cities-whitepaper geven we tips aan lokale overheden om praktisch aan de slag te gaan met data.


Data en geïntegreerde data zijn het hart van een smart city. Diverse steden en gemeenten experimenteren met data en real-time toepassingen en werken hiervoor samen met de industrie. 

Helaas is niet iedere lokale beleidsmaker overtuigd van de inzet van data ter ondersteuning van het beleid en tot verhoging van comfort van de burger. Er zijn veel vragen rond bescherming van persoonsgegevens en cyberveiligheid. Ook wordt de vraag gesteld of de stad of gemeente wel een open data politiek moet voeren. En als met de industrie wordt samengewerkt, hoe kan dan vendor lock-in worden voorkomen? 

Het collecteren van data bij lokale besturen gebeurt vandaag elk vanuit zijn eigen entiteit, zijn eigen silo. In een smart city is data over de beleidsdomeinen heen geïntegreerd en wordt data gezien als een essentieel onderdeel van een proactieve besluitvorming, een holistische visie en een organisatorisch voordeel. Real-time data wordt gebruikt om diensten en prestaties te ondersteunen. 

De whitepaper 'Data, de bouwstenen voor de steden en gemeenten van de toekomst' leidt u doorheen diverse thema's die onlosmakelijk verbonden zijn met data. Wat is nodig om van data tot een dienst te komen? Hoe ziet de data-architectuur eruit ? Wat is de kracht van big data? Wat betekent open data en welke licentiemodellen zijn mogelijk? Er wordt aandacht gegeven aan bescherming van persoonsgegevens en cybersecurity. U krijgt ook tips en tricks over hoe u als lokale overheid kunt starten met data, aangevuld met gerichte aanbevelingen. U kan als lokale overheid aftoetsen waar u staat in uw databeleid op diverse aspecten en op welke factoren u moet werken om een slimme geconnecteerde stad te worden.

Schrijf in voor het Agoria Smart Cities Forum 2019 op www.smartcitiesforum.be.

 Download de whitepaper: