Smart Building

De bedrijvengroep Smart Building heeft als doel aanbevelingen vanuit de technologische industrie te formuleren voor de residentiële en niet-Residentiële markten, binnen de domeinen Comfort & Gezondheid, Veiligheid & Beveiliging. Ze worden opgesteld via de verschillende werkgroepen binnen deze bedrijvengroep en vervolgens aan strategische doelgroepen voorgelegd. De bedrijvengroep Smart Building heeft een rechtstreekse link met het Smart Cities Committee.

Kernactiviteiten

  • De werkgroep Residentieel analyseert de impact van controlesystemen op het energieprestatiebeleid en stelt aanbevelingen op omtrent een aantal specifieke toepassingsgebieden.
  • De werkgroep Data analyseert de verschillende datastromen in gebouwen en formuleert aanbevelingen, ondersteund door concrete cases uit de praktijk.
  • De uitwerking van de actiepunten en standpuntinnames worden ondersteund door de federale en regionale lobbycellen.
Bezoek ons infoplatform

Nieuws