De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Agoria, Voka en VDAB werken samen om aanwerving van Afrikaanse talenten te vergemakkelijken. Het MATCH-project heeft als doel bedrijven te helpen bij het aantrekken van buitenlands talent. Binnen dit vraaggestuurd economisch migratieproject zullen ze ondersteund worden bij de aanwerving van hooggekwalificeerde arbeidskrachten uit Senegal en Nigeria.


Verschillende sectoren in België kampen met structurele tekorten aan arbeidskrachten. Hoewel er een verhoogde focust ligt op het activeren van werklozen, geven heel wat bedrijven aan dat het gebrek aan goed opgeleide profielen een fameuze rem op de groei van de onderneming blijft.  

Het MATCH-project heeft als doel bedrijven te helpen bij het aantrekken van buitenlands talent. Binnen dit vraaggestuurd economisch migratieproject zullen ze ondersteund worden bij de aanwerving van hooggekwalificeerde arbeidskrachten uit Senegal en Nigeria. Deze twee landen hebben namelijk een surplus aan hoogopgeleide werknemers, vaak met een degelijke technologische bagage.

Hoe kunt u gebruik maken van het MATCH-project?

  • U geeft uw vacatures voor hooggekwalificeerde technische profielen door. Op basis van de vacatures van geïnteresseerde Belgische bedrijven, zal het projectteam een aanwervingsproces opstarten in Senegal en Nigeria. Geïnteresseerde kandidaten zullen vooraf gescreend worden door een selectiepanel, bestaande uit de lokale arbeidsmarktagentschappen, IOM en VDAB.
  • Het projectteam begeleidt u bij het selectieproces en zorgt ervoor dat aan de aanwervingsnormen voldaan wordt (inclusief technische vaardigheden en kennis van het Engels/Frans). Vervolgens zal het selectiepanel de Belgische bedrijven voorzien van de top 5 beste kandidaten. De bedrijven voltooien dan het aanwervingsproces (zonder verplichting tot definitieve aanwerving) door de kandidaten te ontmoeten, (Skype-)interviews te houden of hun vaardigheden te testen.
  • IOM en VDAB zorgen voor de administratieve en logistieke voorbereiding, net als voor verdere opleiding van de kandidaten vóór hun vertrek naar België.

Voor meer informatie kan u terecht bij Jeroen Franssen of Fabienne Martin: jeroen.franssen@agoria.befabienne.martin@agoria.be