Ship Building and Repair

De bedrijvengroep Ship Building and Repair verenigt de maakbedrijven die actief zijn op het vlak van scheepswerven, de uitrusting van schepen en de herstelling van scheepsmateriaal. Die ondernemingen bouwen, onderhouden of zorgen voor het opknappen van schepen en hun uitrusting: motoren, versnellingsbakken, masten, laad- en losmaterieel, navigatie-instrumenten, elektronische systemen, loopbruggen, diverse metalen constructies, ...

Kernactiviteiten

  • De bedrijfsgroep verenigt de bedrijfsleiders in de sector van de scheepsbouw en -herstelling in België.
  • De bedrijfsgroep ondersteunt de ondernemingen in hun commerciële ontwikkeling en bevordert hun visibiliteit in België en internationaal: netwerkactiviteiten en technische rondleidingen om de wederzijdse kennis van de ondernemingen in de sector te vergroten, ontmoetingen met kopers in relevante sectoren, groepsdeelnames aan (inter)nationale beurzen of handelsmissies in het buitenland.
  • De groep vergadert twee keer per jaar om de prioriteiten, de behoeften van de sector en de te ondernemen acties te bepalen. Agoria verstrekt de leden van de bedrijfsgroep relevante informatie waarover de federatie beschikt: ontwerpen van regelgeving, persartikels, technologiewacht, politieke aankondigingen, publieke offerteaanvragen, projectoproepen, Agoria diensten, enz.
  • Belangrijkste thema's (2020): concurrentie, vooral uit Nederland; de onduidelijke homologatie- en certificeringsprocedures; emissies en nieuwe aandrijfsystemen, waterstof; rekrutering
  • Meest recente activiteiten (2019):
    • Vergadering van 19 februari 2019: certificering, binnenvaart Wallonië, presentatie Blauwe Cluster, in kaart brengen van de producten & oplossingen van de lidbedrijven / onderlinge kennismaking
    • Vergadering van 11 juni 2019: presentatie van CMB over waterstoftechnologieën voor schepen, presentatie van Blue Line Logistics over autonome scheepvaart, informatieverspreiding over het Europese project "MartERA"...
  • De volgende meeting van de Business Group : op 28 mei 2020. Geef een seintje aan Amélie Cardyn als u wenst de uitnodiging te ontvangen.

Nieuws