Agoria-lidbedrijf SettleMint heeft onder de naam IdentiMint een op blockchain gebaseerde SSI-oplossing (self-sovereign identity) op de markt gebracht. Bovendien is het Leuvense bedrijf onlangs toegetreden tot de Global Innovators Community van het World Economic Forum (WEF).


Self-sovereign identity

"Self-sovereign identity” betekent dat mensen de controle en eigendom over hun identiteitsgegevens behouden zonder hiervoor een beroep te moeten doen op een gecentraliseerde autoriteit of tussenpersoon. In het huidige informatietijdperk is dit niet alleen een cruciale voorwaarde voor de veiligheid van de identiteit, maar ook voor vrijheid en democratie. Het kan gerust de tegenpool worden genoemd van het bestaande model waarbij gecentraliseerde bedrijven de identiteitsgegevens van individuen verzamelen, beheren, bezitten en gebruiken: van hun adres en telefoonnummer tot hun gezondheidstoestand en inkomensniveau.

“Er is behoefte aan een infrastructuur die erkende identiteits-providers de gepaste ondersteuning biedt om deze gegevens te controleren, waarbij tegelijkertijd de privacyrechten van personen worden gewaarborgd. Het is hoog tijd om dit beter in evenwicht te brengen.” — Matthew Van Niekerk, medeoprichter en CEO van SettleMint

IdentiMint

IdentiMint biedt de infrastructuur voor een self-sovereign identity. De technologie biedt mensen de mogelijkheid om digitale en gecodeerde gegevens over zichzelf te verzamelen en te beheren op één plek: in een mobiele portefeuille op hun telefoon of op hun bureaublad. Wanneer deze gegevens zijn verzameld (bij overheden, banken, universiteiten, ziekenhuizen, enzovoort), kunnen ze door anderen worden gecontroleerd. Wanneer een vertrouwde partij (trusted party) een bewijs vraagt van een bepaalde prestatie of een bepaald feit (bijvoorbeeld een loonbrief bij het aanvragen van een lening), kan men dit direct aantonen via een toestel met een internetverbinding. Belangrijk hierbij is dat enkel de gegevens worden gedeeld die relevant zijn voor de specifieke context, zonder dat derden deze in hun bezit kunnen krijgen.

Het gebruik van een self-sovereign identity kan een halt toeroepen aan bedrijfspraktijken waarbij persoonlijke gegevens worden gebruikt voor winstdoeleinden, maar biedt bedrijven ook mogelijkheden om de klantervaring te verbeteren en de kosten te verlagen. Doordat ze geen gevoelige klantinformatie meer hoeven te bewaren, vermindert self-sovereign identity de nodige kosten voor de beveiliging van die gegevens. Dankzij de real-time verificatie van persoonsgegevens moeten bedrijven bovendien geen beroep meer doen op dure en externe aanbieders van “Know Your Customer (KYC)”-diensten.

IdentiMint is ontworpen als een gemakkelijk te integreren self-sovereign identity-oplossing. Het is een stukje van een grotere puzzel die organisaties eenvoudig in hun bredere activiteiten kunnen inpassen. Voor ons is de toetreding tot de Global Innovators community van het WEF de perfecte gelegenheid om dat stukje aan andere organisaties te presenteren die nu de basis aan het leggen zijn voor het gedecentraliseerde internet.” — Roderik van der Veer, medeoprichter en CTO van SettleMint

Toetreding tot de Global Innovators Community van het World Economic Forum

SettleMint werd bovendien recent geselecteerd om toe te treden tot de Global Innovators community van het World Economic Forum als platformpartner voor de activiteiten van het WEF op het gebied van blockchain en digitale middelen: Shaping the Future of Technology Governance: Blockchain and Digital Assets. SettleMint wordt hierdoor deel van een selecte groep van 15 bedrijven, waaronder Consensys, Bitfury, Hedera Hashgraph en Protocol Labs, die worden gezien als leiders en changemakers op het gebied van blockchaintechnologie.

SettleMint zal er actief bijdragen in twee specifieke domeinen. Ten eerste op het vlak van data for common purpose. Hier zal men mogelijkheden onderzoeken om databeleid en gegevensmodellen te optimaliseren en deze toegevoegde waarde proberen uit te breiden naar de publieke en commerciële sector. Een tweede focuspunt is het potentieel op het vlak van digitale identiteit. Applicaties zoals IdentiMint kunnen hier in de toekomst een sleutelrol spelen bij de verbetering van het beheer van persoonsgegevens.

Zoals Van Niekerk aangeeft, zijn overheden die vooruitdenken zich steeds meer bewust van het belang van identiteitsbeheer in het digitale tijdperk. De Europese Unie heeft daarom in 2019 met haar initiatief “European Blockchain Services Infrastructure” de totstandbrenging van een autonoom kader voor self-sovereign identity als topprioriteit naar voren geschoven.