4 resultaten
Advies

"Is mijn onderneming bij het juiste paritair comité ingedeeld? Wat zijn de gevolgen van een verandering van paritair comité (loonschalen, arbeidstijd, voorwaarden voor tijdskrediet of SWT e.d.). Hoe wordt het fonds voor bestaanszekerheid van mijn sector gefinancierd en welke voordelen kent het toe?" Met dergelijke praktische vragen kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Coaching

"Respecteert mijn onderneming de sociale-zekerheidsregels of zit ze in een grijze zone? Wat zijn de risico's van een verandering van paritair comité? Wat doen in geval van een controle van de sociale inspectie?" Onze experten helpen u de juiste keuze maken en begeleiden u voor en tijdens het bezoek van de sociale inspectie. Ze zien erop toe dat u wettelijk in orde bent en zo boetes vermijdt.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • ICT, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Interventie

De administratie oordeelt dat uw onderneming niet tot het juiste paritair comité ressorteert of vindt dat een zelfstandige medewerker een schijnzelfstandige is en een contract als loontrekkende werknemer moet krijgen. Onze experten bestuderen het dossier en begeleiden u om uw argumenten te doen gelden bij beslissingsorganen van de administratie en door overleg tot een minnelijke schikking te komen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Online bibliotheek

Wat is de hoofdactiviteit van uw onderneming en onder welk paritair comité valt uw activiteit? Wat zijn de specifieke regels in dit paritair comité? Wat zijn uw verplichtingen op het gebied van betaling van socciale bijdragen? U vindt alle antwoorden in onze online bibliotheek.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • ICT, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag