4 resultaten
Advies

"Wat is impact van de regionalisering van de sociale zekerheid op mijn onderneming? Heeft mijn onderneming alle mogelijkheden benut om vermindering van de RSZ-bijdragen te genieten? Hoe kan ik het nettoloon van mijn medewerkers door loonoptimalisatie verhogen?" Met praktische vragen over de sociale-zekerheidsbijdragen kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Coaching

U wil nagaan of uw bedrijf alle mogelijkheden om RSZ-kortingen te genieten benut en maximaal gebruik maakt van instrumenten om de bezoldiging van uw medewerkers te optimaliseren. Wij bekijken samen met u de samenstelling van uw loonpakket en helpen u de juiste keuzes te maken, waarbij erop wordt toegezien dat ze conform de sociale en fiscale wetgeving zijn. Daarna begeleiden we u bij de implementatie van de gekozen maatregelen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Interventie

Bij een controle heeft de RSZ vastgesteld dat de forfaitaire onkostenvergoeding die u maandelijks aan een aantal werknemers betaalt niet verantwoord is en dat u er dus RSZ moet op betalen. Bij dergelijke betwistingen door de RSZ-inspecteur stellen onze experten met u een dossier met argumenten samen en gaan ze in overleg met de bevoegde administratie om tot een minnelijke schikking te komen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Online bibliotheek

Welke regels moet uw onderneming in acht nemen? Welke RSZ-verminderingen kunt u in uw gewest genieten? Wat zijn de sancties in geval van laattijdige betaling van de sociale bijdragen? Welke vragen zullen u bij een RSZ-controle worden gesteld? U vindt alle antwoorden in onze online bibliotheek.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag