4 resultaten
Advies

"Zijn er regels om de sociale vrede en constructieve dialoog zo veel mogelijk te vrijwaren, ook in geval van onenigheid met de personeelsvertegenwoordigers? Bij wie kunnen we terecht?" "Toen in mijn onderneming werd gestaakt, werd een deel van het personeel – dat niet staakte – verhinderd om aan het werk te gaan: wat zijn de gevolgen daarvan?" "Ik sluit regelmatig akkoorden met de vakbondsafgevaardigden in de onderneming: moet ik die akkoorden altijd laten ondertekenen door een vaste afgevaardigde?"

In iedere situatie die het sociaal klimaat in uw onderneming in gevaar brengt of waar de sociale partners bij betrokken zijn, verstrekken wij u alle nuttige informatie, zowel over het overlegproces als over de grond van de zaak, en adviseren wij u op basis van onze kennis van de sector en van de partijen in het overleg.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Corporate & Public Affairs, 
  • Human Resources, 
  • Production
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Coaching

"Mijn onderneming is in een sociaal conflict verzeild geraakt en daardoor sta ik nu voor moeilijke keuzes". Wij helpen en begeleiden u bij het nemen van de juiste beslissingen om het probleem op te lossen. Op langere termijn bekijken we met u hoe u stabiele sociale relaties kunt opbouwen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Corporate & Public Affairs, 
  • Human Resources, 
  • Production
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Interventie

U hebt nood aan begeleiding bij uw contacten en onderhandelingen met de vakbondsvertegenwoordigers? Wij praten en overleggen rechtstreeks met hen in het kader van een normale sociale dialoog om conflicten te voorkomen of om conflicten op te lossen, vooral bij verzoeningen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Corporate & Public Affairs, 
  • Human Resources, 
  • Production
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Online bibliotheek

De veschillende paritaire comités hebben elk hun eigen overeenkomsten en reglementen met betrekking tot de sociale stabiliteit en het oplossen van sociale conflicten. U vindt ze in onze online bibliotheek.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Corporate & Public Affairs, 
  • Human Resources, 
  • Production
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden