11 resultaten
Advies

"Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn op het werk? Hoe kan ik nagaan in welke mate mijn onderneming aan de welzijnswet voldoet en wat de knelpunten zijn? Ben ik verplicht om werk te maken van burn-out preventie?" Met praktische vragen over welzijn op het werk kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Risicoanalyse psychosociale aspecten

"In het kader van het verplicht welzijnsbeleid wil ik de psychosociale risico's in mijn onderneming aanpakken, maar ik weet niet goed waar te beginnen." Wij leggen uit hoe u dit aanpakt en maken een eerste analyse waarbij de psychosociale risico's in kaart worden gebracht. Daarna doen we een aantal voorstellen om de risico's te voorkomen zodat u aan de slag kunt en een actieplan kunt opstellen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Interventie

Toezicht Welzijn op het Werk heeft u een bezoek gebracht en een PV opgesteld waarin een aantal tekortkomingen worden vastgesteld. Wat nu? Onze experten helpen u bij de opmaak van een actieplan om de tekortkomingen te verhelpen en gaan indien nodig samen met u in overleg met de betrokken instantie.  

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Welzijnsaudit

Loopt alles in uw onderneming conform de welzijnswetgeving? Laat een welzijnsaudit uitvoeren om op deze vraag een snel en adequaat antwoord te krijgen. U krijgt daarna een gedetailleerd verslag met bevindingen en een praktische handleiding.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Inhouse academy: Welzijn voor leidinggevenden

Het ontbreekt in mijn onderneming aan een echte veiligheidscultuur want mijn leidinggevenden zijn zich onvoldoende bewust van hun taak en verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn op het werk. Een inhouse opleiding kan dit verhelpen. Onze experten stellen een praktijkgericht programma op maat van uw onderneming op. Tijdens deze interactieve opleiding worden de leidinggevenden uitgenodigd hun problemen en ervaring te delen en leren ze hoe ze een veiligheidscultuur kunnen crëeren en stimuleren. Ook over andere thema's zoals arbeidsongevallen en arbeidsmiddelen kan op uw vraag een opleiding op maat worden uitgewerkt.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Inhouse academy: Machineontwerp

In uw onderneming zijn de medewerkers die machines ontwerpen of (om)bouwen onvoldoende op de hoogte van de eisen inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu waaraan machines moeten voldoen om de CE-markering te mogen aanbrengen. Wij kunnen een inhouse opleiding verzorgen om dit euvel te verhelpen. De risicobeoordeling en de veiligheidsmaatregelen die tijdens de ontwerpfase moeten worden genomen, komen uitvoerig aan bod. De materie wordt op een praktische en interactieve manier behandeld zodat uw medewerkers met de opgedane kennis meteen op de werkvloer aan de slag kunnen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
ARPA-tool

U wil de risico's op stress en burn-out en andere psychosociale aspecten in kaart brengen, maar weet niet hoe u daar aan begint. De ARPA-tool is de perfecte aanzet voor deze risicoanalyse. De vragen zijn opgesteld in samenwerking met de KULeuven en bestrijken de vijf wettelijk verplichte A's (arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties).

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Zelfdiagnosetool jobfit

Steeds meer ondernemingen maken werk van het promoten van evenwichtige voeding en lichaamsbeweging in de werkomgeving. Hoe ver staat uw onderneming momenteel op dit gebied? Met de zelfdiagnosetool jobfit kunt u dat nagaan aan de hand van een checklist van een 75-tal vragen over uw voedings- en beweegbeleid. Na het beantwoorden van de vragen weet u wat de belangrijkste punten zijn die u moet aanpakken.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze expert
Risicoanalysetool

Preventie op de werkvloer moet gebeuren aan de hand van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit houdt in dat u preventieve maatregelen plant op basis van risicoanalyses die regelmatig worden geactualiseerd. Met de risicoanalysetool kunt u die systematisch uitvoeren. De tool biedt een duidelijk overzicht van alle risico's op het niveau van zowel de onderneming als de afdelingen en hun werkposten en geeft aan welke risico's prioritaire aandacht vereisen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Zelfdiagnosetool welzijn

"Ik wil weten wat mijn wettelijke verplichtingen zijn op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk en wat de mogelijke niet-conformiteiten zijn in mijn onderneming." Aan de hand van een vragenlijst, ingedeeld in vijf grote thema's, kunt u dit eenvoudig zelf nagaan. U krijgt een overzicht van zowel de positieve punten als de knelpunten en kunt op basis daarvan een actieplan opstellen om de niet-conformiteiten aan te pakken.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Online bibliotheek

In de online bibliotheek vindt u diverse documenten ter ondersteuning van uw welzijnsbeleid: commentaarteksten, modelformulieren, checklijsten, berekeningsmodellen, codes van goede praktijk, presentaties van seminars en nuttige links. Neem er dus zeker een kijkje als u op zoek bent naar informatie over welzijn op het werk.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten