4 resultaten
Advies

"Kan ik het (variabel) loon van mijn werknemers zo maar wijzigen? Kan ik mijn werknemers verplichten om mee te verhuizen wanneer mijn onderneming verhuist? Kan ik werknemers 's nachts of op feestdagen laten werken en ben ik dan een toeslag verschuldigd? Met praktische vragen over de loon- en arbeidsvoorwaarden kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Interventie

U wenst een formeel advies van de overheid over de manier waarop een wet moet worden toegepast? U wil van de sociale partners weten hoe een bepaling in een overeenkomst die ze hebben afgesloten, moet worden geïnterpreteerd? Onze experten gaan na of ze al over dergelijk advies beschikken en of ze weet hebben van een interpretatie van de betrokken bepaling. In voorkomend geval formuleren ze samen met u de vraag en leggen ze namens u of anoniem aan de bevoegde diensten of sociale partners voor.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Audit

Arbeids- en loonvoorwaarden veranderen regelmatig. Bestaande regels kunnen worden aangepast en nieuwe regels toegevoegd. Bent u nog mee met alle wijzigingen van de afgelopen jaren? En vooral past u ze ook toe in uw onderneming? Als dat niet het geval is, wat zijn de mogelijke gevolgen? Laat onze experten een sociaal-juridische HR audit uitvoeren. U krijgt dan een uitgebreid rapport met bevindingen en aanbevelingen waarmee u aan de slag kunt.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Online bibliotheek

De teksten van alle cao's, de sectorale barema's en de indexeringsvooruitzichten voor de paritaire comités van onze sectoren vindt u in de rubriek 'Paritaire comités'. Daarnaast kunt u in de online bibliotheek modellen downloaden voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen en een model van policy voor de betaling van forfaitaire onkostenvergoedingen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag