7 resultaten
Advies

"Kan ik de eindejaarspremie van mijn werknemers omzetten in een alternatief voordeel? Hoe kan ik mij als bedrijf op de salarismarkt beter profileren en zo makkelijker de nodige competenties aantrekken? Ik zou mijn medewerkers willen belonen met een premie, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ze daar netto zoveel mogelijk van overhouden?" Met praktische vragen over loonvorming kunt u bij ons terecht.  

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Coaching

"Ik wens de salarispolitiek in mijn onderneming bespreekbaar maken. Hoe ga ik daarbij het best te werk? Welke partijen breng ik rond de tafel?" Wij bekijken samen met u de mogelijkheden om dit concreet aan te pakken. Indien gewenst zitten wij mee aan tafel tijdens de besprekingen met vakbonden en helpen wij u bij het opmaken van eventuele cao's. 

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Interventie

Over de invulling van de loonenveloppe waarin het sectoraal akkoord voorziet, kan op bedrijfsvlak in overleg met de vakbondsafvaardiging een cao worden gesloten. Wat als er in uw onderneming geen vakbondsafvaardiging is? Hoe wordt dan over de besteding van de enveloppe beslist? Onze experten kunnen de nodige contacten leggen en begeleiden u desgewenst bij het doorlopen van de vereiste stappen. 

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Audit loon(kost)optimalisatie

De kloof tussen bruto en netto is in ons land zeer groot. Het basisloon van werknemers wordt dan ook steeds vaker aangevuld met allerhande extralegale voordelen. Daarbij moet u wel voldoen aan de huidige sociaal-juridische en fiscale regels en formaliteiten die eigen zijn aan elk van de mogelijke voordelen. Om te weten of uw beloningsbeleid op een correcte sociaal-juridische en fiscale onderbouw is gebaseerd en u alle mogelijkheden optimaal benut, kunt u ons een loon(kost)optimalisatieaudit laten uitvoeren. Wij screenen al uw verloningselementen, betaalde RSZ-bijdragen en ondersteunende fiscale en RSZ-maatregelen en gaan na waar ruimte is voor loonoptimalisatie.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Benchmark

"Is de verloning in mijn bedrijf marktconform en waar positioneert het zich op de salarismarkt?" Dat komt u te weten door te benchmarken. Om u daarbij te helpen voeren wij om de twee jaar een enquête over de arbeiderslonen en een weddensurvey voor de bedienden. Als u daaraan meewerkt, beschikt u gratis over het basisrapport.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Bruto-netto looncalculator

Tijdens een aanwervingsgesprek vraagt een kandidaat wat het brutosalaris netto geeft. Een kandidaat die u wil aanwerven vraagt een bepaald nettoloon. Wat betekent dat dan bruto? Bereken het in een oogwenk met onze handige online rekenmodule.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze expert
Online bibliotheek

Een model van bedrijfscao en specifieke modellen tot invoering van alternatieve verloning (maaltijdcheques, ecocheques, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen e.d.) vindt u de rubriek 'Modellen'.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten