8 resultaten
Advies

"Kan ik een deel van mijn winst als bonus aan mijn werknemers uitkeren? Moet ik alle medewerkers in mijn onderneming hetzelfde bedrag aan maaltijdcheques toekennen? Kan ik aan een langdurig zieke medewerker vragen zijn bedrijfswagen in te leveren?"  Met praktische vragen over extralegale voordelen kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Coaching

"Ik wil een fietsleaseplan uitwerken maar wat houdt dit in voor mijn bedrijf en de werknemers? Hoe kan ik een resultaatsgebonden voordeel aan mijn werknemers toekennen en welke doelstellingen kan ik opnemen in mijn plan?" Onze experten staan voor u klaar om u te adviseren en te begeleiden wanneer u deze of andere extralegale voordelen aan uw personeel wil toekennen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Coaching Cafetariaplan

Aanbieden van een begeleiding bestaande uit volgende onderdelen :

Definiëring cafetaria arbeidsvoorwaardenplan op basis van benchmarking en keuzebepaling. Behoeftenbepaling bij de werknemers via een bevraging. Pro-forma berekeningen van de gemaakte keuzes en hoe deze te financieren. Juridisch advies. Infosessies en/of brochure voor de medewerkers.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Interventie

U wil er zeker van zijn dat een extralegaal voordeel de toets van een eerstvolgende controle door de RSZ zal doorstaan? Wij stellen met u een dossier samen en leggen het voor aan de Dienst Reglementering van de RSZ. U wil uw medewerkers een resultaatsgebonden voodeel toekennen? Wij toetsen bij de FOD WASO af of uw toekenningsplan aan alle voorwaarden voldoet.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Audit

Om uw concurrentiepositie te verbeteren wil u nagaan welke opties u hebt om uw loonkosten te verlagen zonder dat uw medewerkers netto minder krijgen. Wij lichten uw loonpakket door en geven aan waar er ruimte voor loonoptimalisatie is. Of u verwacht een controle door de RSZ-inspectie? Geen paniek! Wij lichten uw loonpakket door en adviseren u hoe u mogelijke twistpunten kunt wegwerken.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Benchmark

"Waar positioneert mijn onderneming zich op de salarismarkt met de extralegale voordelen die mijn medewerkers genieten? Is het in mijn sector gebruikelijk dat bepaalde technische profielen over een bedrijfswagen, GSM en laptop beschikken? Wij helpen u om uw onderneming op dit vlak te benchmarken.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Bruto-netto looncalculator

U wil nagaan welk voordeel voor een bedrijfswagen moet worden aangerekend en welke impact dit en andere extralegale voordelen op het nettoloon van uw medewerkers hebben. Met onze bruto/netto rekenmodule kunt u dat makkelijk berekenen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Online bibliotheek

In de rubriek 'Modellen' vindt u modellen voor de invoering van extralegale voordelen in uw onderneming: CAO of individuele overeenkomst voor de toekenning van maaltijdcheques en ecocheques, overeenkomsten voor de terbeschikkingstelling van een GSM of PC, een bedrijfswagen en bedrijfsfiets. 

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten