6 resultaten
Advies

"Ben ik als werkgever altijd aansprakelijk voor schade die een werknemer veroorzaakt tijdens de uitvoering van zijn werk of mag ik in sommige gevallen een inhouding op zijn loon doen? Krijgt een arbeidsongeschikte werknemer die het werk deeltijds hervat, nog een ziekte-uitkering? Moet ik studenten evenveel loon betalen als mijn jonge werknemers?". Met praktische vragen over lonen en uitkeringen kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Coaching

"Ik wil een travelpolicy opstellen". Samen met u brengen we de verplaatsingen in kaart en werken we duidelijke en gelijkluidende richtlijnen uit.  

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Interventie

U wil een fiscaalvriendelijk bonusplan invoeren via een toetredingsakte. Dan hebt u een positief advies van uw paritair comité nodig. Agoria vertegenwoordigt de werkgevers in uw paritair comité en zal er uw dossier verdedigen zodat het vlot wordt goedgekeurd.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Benchmark

U wilt weten waar u met de lonen van uw arbeiders en bedienden op de salarismarkt staat in vergelijking met uw directe concurrenten. Neem deel aan onze tweejaarlijks verloningsonderzoek en u ontvangt gratis het basisrapport met de resultaten.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Tool

U hebt voor een knelpuntberoep een kandidaat gevonden die 2.000 euro netto wil verdienen. Of u wilt weten hoeveel een kandidaat overhoudt van het loonpakket dat u voorstelt.  Bereken het bruto en netto loon met de tool op onze website.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Online bibliotheek

Cao's, barema's, indexprognoses en vervoerskosten per sector, informatie over de loonnorm en alternatieve verloning, modeldocumenten voor bijv. de toekenning van resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90) en de actuele bedragen van de sociale uitkeringen. U vindt het allemaal in onze online bibliotheek.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Finance, 
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag