6 resultaten
Advies

"Ik wil een verkoper in dienst nemen: volstaat een bediendencontract of is een arbeidsovereenkomst als handelsvertegenwoordiger meer aangewezen? Moet ik een nieuwe arbeidsovereenkomst opstellen wanneer een medewerker een nieuwe functie krijgt?". Met praktische vragen over het opstellen, aanpassen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Coaching

"Om de flexibiliteit te verhogen wil ik de arbeidsduur over een jaar spreiden, hoe pak ik dit aan? Hoe kan ik een aantal werknemers zo lang mogelijk met een contract van bepaalde duur laten werken?". Wij gaan met u na wat de specifieke behoeften van uw onderneming zijn en bekijken de verschillende mogelijke opties. Daarna helpen wij u de juiste keuzes te maken en begeleiden u bij het uitwerken van de gemaakte keuzes.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Interventie

U zou enkele werknemers met een contract van bepaalde duur langer in dienst willen houden dan de wettelijk toegestane totale duur van twee jaar? Wij begeleiden u bij het indienen van een aanvraag bij het Toezicht op de Sociale Wetten.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Inhouse academy

U wil de leden van de hiërarchische lijn versterken in hun rol van leidinggevende door hen een beter begrip bij te brengen van de inhoud en kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Wij kunnen u een in-house opleiding aanbieden met een programma op maat waarbij we uitgaan van de praktijk in uw onderneming en van de deelnemers geen voorkennis wordt vereist.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Tool

"Ik heb besloten een werknemer te ontslaan: wat is de opzeggingstermijn in dit geval of welke verbrekingsvergoeding moet worden betaald? Wat zou het me kosten om een werknemer naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te laten overstappen?" Met onze online berekeningsmodule kunt u dit in een oogwenk berekenen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Legal
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Online bibliotheek

In onze online bibliotheek staan alle modelcontracten en de verschillende clausules die u nodig hebt alsook modellen van individuele en collectieve overeenkomsten ter beschikking. U vindt er ook commentaarteksten over arbeidsovereenkomsten (arbeidsduur, verbreking, opschorting enz.) en andere nuttige informatiebronnen zoals de sectorale cao's.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • ICT, 
  • Managing Board, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag