5 resultaten
Advies

"Ik wil onze verpakkingsactiviteiten uitbesteden aan een derde bedrijf. Welke informatie moet ik daarover aan de ondernemingsraad verschaffen? Is het überhaupt mogelijk om gebruik te maken van de diensten van werknemers van een ander bedrijf? Wanneer is er sprake van verboden terbeschikkingstelling van werknemers?" Met praktische vragen over arbeidsorganisatie kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Coaching

"Welke stappen moet ik ondernemen om een werkgeversgroepering op te zetten? Wat is de beste oplossing om de arbeidsorganisatorische behoeften van mijn onderneming op te vangen ?" Onze experten kunnen u met hun juridische achtergrond, ervaring en terreinkennis helpen om de arbeidsorganisatie aan te passen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Interventie

U bent tot de conclusie gekomen dat de oprichting van een werkgeversgroepering de beste oplossing is voor uw arbeidsorganisatorische problemen. Wie kan de nodige contacten leggen? Wie kan helpen om de benodigde documenten op te maken? Onze experten helpen u bij opstellen van de aanvraag tot toelating en kunnen indien nodig bemiddelen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Inhouse academy

U moet aan het directiecomité uitleggen binnen welke krijtlijnen een oplossing kan gevonden worden voor een arbeidsorganisatorisch probleem? U zoekt input voor een workshop over arbeidsorganisatie met uw HR team? Geen nood! Onze experten werken een opleiding op maat uit en stellen een presentatie samen. Desgewenst nemen zij het graag van u over.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Online bibliotheek

In de rubriek 'Modellen' vindt u een model van cao voor de invoering van nieuwe arbeidsregelingen en een voorbeeld van mededeling aan de werknemers. In de AZ-index is onder het trefwoord 'terbeschikkingstelling' o.a. informatie beschikbaar over de procedure voor de oprichting van een werkgeversgroepering evenals een Q&A over terbeschikkingstelling.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Human Resources, 
  • Legal, 
  • Managing Board
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag