7 resultaten
Advies

"Valt mijn product binnen het toepassingsdomein van een norm? Gebruik ik de juiste versie van de norm? Hoe moet ik een bepaalde clausule interpreteren?" Met praktische vragen over normen kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Softwareontwikkelaar
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Coaching normontwikkeling

U wil een norm ontwikkelen voor een product, dienst of productieproces. Om alles in goede banen te leiden kunt u 'convenor' van de daartoe op te richten werkgroep worden. Wij kunnen u daarbij begeleiden en ondersteunen door het secretariaat van de werkgroep te verzorgen.

 • Type bedrijf:
  • Softwareontwikkelaar
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Interventie in normontwikkeling

U wil dat een norm wordt herzien of wenst een nieuw 'work item proposal' te initiëren. Wij kunnen uw verzoek voorleggen aan de relevante nationale normalisatiecommissie en uw standpunt verdedigen in de Belgische, Europese of internationale technische commissie bevoegd voor het betrokken normalisatiedomein.

 • Type bedrijf:
  • Softwareontwikkelaar
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Marketing & Communication, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Inhouse academy: Normalisatie en normen

"'Hoe werkt normalisatie? Hoe kan ik meewerken aan normen en invloed uitoefenen op normalisatie i.v.m. mijn producten? Wat is de inhoud van de norm?" Om deze vragen te beantwoorden en uw werknemers wegwijs te maken in normalisatie, kunnen wij op aanvraag een opleiding organiseren. Dat kan zowel in uw onderneming als op een locatie naar keuze.

 • Type bedrijf:
  • Softwareontwikkelaar
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Marketing & Communication, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
IHE Belgium

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers uit de zorgsector en softwareleveranciers en heeft als doel informatie-uitwisseling tussen computersystemen in de zorgsector te standaardiseren en te harmoniseren. IHE Belgium is een werkgroep binnen Agoria die het gebruik van internationale standaarden en IHE-profielen in België wil promoten en daartoe alle spelers in de gezondheidszorg wil samenbrengen. U kunt er ook deel van uitmaken. Per kwartaal vindt een ledenvergadering plaats. Ook zijn er academies rond eHealth interoperabiliteitsstandaarden. 

 • Type bedrijf:
  • Softwareontwikkelaar
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Marketing & Communication, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze expert
Normalisatiecommissie

Agoria ICT is sectoroperator voor het normalisatiedomein ICT en beheert 43 normalisatiecommissies. Word lid van de spiegelcommissie zodat u kunt wegen op de inhoud van de normvoorstellen en in een vroeg stadium kunt nadenken over de implementatie van de toekomstige norm in uw onderneming. Een volledig overzicht van alle actieve Belgische normalisatiecommissies en werkgroepen (WG) onder ons beheer vindt u via deze link.

 • Type bedrijf:
  • Softwareontwikkelaar
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Marketing & Communication, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Normenvinder

U wil weten welke normen van toepassing zijn op uw product, proces of dienst maar weet niet hoe ze te vinden. Normenvinder toont u een methodologie waarmee u op een gestructureerde manier kunt zoeken in een reeks publiek beschikbare databases.

 • Type bedrijf:
  • Softwareontwikkelaar
 • Interessegebied:
  • Environment, 
  • Marketing & Communication, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten