2 resultaten
Advies

"Is het voor mijn onderneming zinvol en nuttig om met competentieprofielen te werken? Hoe kunnen we het delen van kennis in onze onderneming stimuleren? Welke evaluatietechnieken zijn in onze ondernemingen het meest aangewezen?"

Met praktische vragen over competentiemanagement kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • 0
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Project op maat

Als uw onderneming de vertaalslag van de algemene strategie naar een HR-strategie wil maken, kunnen wij u daarbij begeleiden. Wij bekijken of de strategie via het leadership goed is doorgedrongen bij de medewerkers en of het voor hen duidelijk is welke competenties nu en in toekomst nodig zijn voor het succes van de onderneming. Daarbij wordt ook nagegaan of de gebruikte evaluatie- en meetmethodieken motiverend en objectief zijn. Op basis van deze analyse stellen we samen met u een verbeterplan op met acties, uitvoerders, milestones, termijnen en meetbare succesindicatoren.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Corporate & Public Affairs, 
  • Human Resources, 
  • Managing Board, 
  • Marketing & Communication, 
  • R&D and Innovation, 
  • Well-being & Prevention
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten