6 resultaten
Advies

"Ik voer een stof of mengsel in. Wat moet ik doen om aan de registratieverplichting te voldoen? Mijn bedrijf gebruikt een stof die binnenkort onder de autorisatieverplichting valt. Wat moeten we doen om deze stof in de toekomst verder te kunnen gebruiken? Een klant vraagt of in een van onze voorwerpen een zeer zorgwekkende stof vervat zit. Hoe moet ik hierop reageren?" Met concrete vragen over REACH kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Coaching

U gebruikt een stof die binnenkort onder de autorisatieverplichting valt. Wat zijn uw opties? Hoe moet u uw strategie bepalen? Wij analyseren uw portfolio stoffen en voorwerpen en bekijken hoe u op de meest efficiënte manier aan uw eventuele autorisatieverplichting kunt voldoen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Purchase, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Coaching SVHC toolbox

Maakt u voorwerpen of voert u voorwerpen in? Bent u in orde met de communicatieverplichtingen van zeer zorgwekkende stoffen? Hoe beheert u de informatiestroom van uw leveranciers? Agoria heeft een handige toolbox ontwikkeld om te voldoen aan deze complexe verplichting. Door middel van een interne coaching helpen onze experten u op weg om aan deze complexe verplichting te voldoen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Production, 
  • Purchase, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Interventie

Er werd een REACH-inspectie aangekondigd of er werd na een inspectie een proces-verbaal opgesteld wegens een tekortkoming. U wil een overleg met de bevoegde administratie plannen om de zaak te bespreken. Laat u bijstaan door een van onze experten om u op de aangekondigde inspectie voor te bereiden of om de tekortkoming in overleg met het betrokken departement te verhelpen. Wij begeleiden u bij de verdediging van uw dossier.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Purchase, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Inhouse academy

In uw bedrijf krijgen verschillende medewerkers te maken met een of meerdere facetten van REACH. Maar weten ze welke verplichtingen deze Europese verordening voor uw bedrijf mogelijk inhoudt en hoe eraan moet worden voldaan? Tijdens onze inhouse academy krijgen ze een overzicht van de reglementering en de bijbehorende verplichtingen. Deze opleiding wordt volledig afgestemd op de situatie en noden van uw bedrijf.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Purchase, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
REACH Compliance Tool

U wilt alle verplichtingen van REACH van uw bedrijf in kaart brengen en de mogelijke non-conformiteiten detecteren? Met de REACH Compliance Tool kunt u aan de hand van 11 modules met telkens een 10-tal vragen nagaan in hoeverre uw organisatie aan de REACH-verplichtingen voldoet. Op basis van uw antwoorden berekent de tool de mogelijke minimumboete voor niet-naleving van de richtlijnen, maar u krijgt ook oplossingen aangereikt. U weet dus meteen welke acties u kunt ondernemen om uw REACH compliance te verbeteren.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Purchase, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten