5 resultaten
Advies

"Wat is circulaire economie en waarom is het belangrijk? Wat kunnen we doen om de shift naar de circulaire economie te maken? Wat gebeurt er op wetgevend vlak in de EU en op federaal en gewestelijk niveau?" Met concrete vragen over de circulaire economie kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Managing Board, 
  • Marketing & Communication, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze expert
Coaching

Als u de stap naar de circulaire economie wil zetten, kunnen wij u, in samenwerking met Sirris, individueel begeleiden op twee niveaus (basis en advanced) naargelang van het maturiteitsniveau en de specifieke noden van uw bedrijf. Dit gaat van efficiënter beheer van afvalstromen, over remanufacturing en circulair design tot circulaire businessmodellen. Basis: u krijgt een introductie tot de basisprincipes en/of een quick scan. Advanced: er wordt een uitgebreidere analyse van de opportuniteiten voor een transformatie naar een circulaire economie gemaakt en er wordt een plan van aanpak opgesteld.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Managing Board, 
  • Marketing & Communication, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Interventie

Als u de shift naar de circulaire economie wil maken, kunt u een beroep doen op ons uitgebreid netwerk met relevante spelers op dit gebied. Wij nemen voor u contact op met overheidsinstanties, kennisinstellingen en andere partijen om een antwoord op uw vragen te krijgen of uw belangen te verdedigen. Denk daarbij aan onderwerpen zoals het gebruik van secundaire grondstoffen (grondstofverklaringen), grensoverschrijdend afvaltransport en het vinden van de juiste partner voor uw circulaire economieproject.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Marketing & Communication, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Individuele lobby

Agoria volgt de volgende wetgevingen actief op en helpt uw belangen te verdedigen hieromtrent: Europese afvalwetgeving, Europese productnormering in het kader van de Ecodesignverordening, Belgische productnormering, gewestelijke afvalwetgeving met inbegrip van gebruik secundaire grondstoffen, wetgeving rond afvaltransport en wetgeving rond terugnameplichten (zie afzonderlijk thema).

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Managing Board, 
  • Marketing & Communication, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Normalisatiecommissie CEN CLC TC 10 material efficiency

CEN & CENELEC werken, op mandaat van de Europese Commissie, aan horizontale standaarden rond 'durability', 'ability to remanufacture', 'ability to repair & reuse', 'ability to recycle' en 'recycled content'. Deze standaarden dienen om materiaalefficiëntievereisten op te leggen aan energiegerelateerde producten in het kader van de Europese Ecodesignwetgeving. Agoria neemt deel aan de Europese werkgroepen die de ontwerpstandaarden opmaken, zetelt in het Belgische spiegelcomité en organiseert regelmatig (fysieke of web-)vergaderingen met lidbedrijven ter voorbereiding van (inter)nationale meetings met betrekking tot CEN CLC TC 10. 

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Softwareontwikkelaar
 • Interessegebied:
  • Environment, 
  • Quality & Technical Compliance
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze expert