7 resultaten
Advies

Het water dat een onderneming heeft gebruikt, moet ook geloosd worden. Vlarem bevat heel wat  voorschriften daaromtrent. "Hebben we een milieuvergunning voor het lozen van afvalwater nodig? Wat zijn de lozingsvoorwaarden? Hoe dient de bemonstering en controle van het afvalwater te gebeuren? Hoe kan ik mijn heffing op het lozen van afvalwater berekenen?" Met al deze praktische vragen kan u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Finance, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Coaching

U wil nagaan of uw bedrijf voldoet aan alle vigerende regelgeving op vlak van waterbeleid? Wij analyseren samen met u de concrete verplichtingen m.b.t. het lozen van afvalwater. Welke stoffen mogen geloosd worden? Welke concentraties zijn vergunbaar? Dient ons afvalwater gezuiverd te worden? Kan ons project voorafgaand aan de vergunningsaanvraag besproken worden met de adviesverlenende overheid? Wij begeleiden u om de juiste keuzes te maken.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Finance, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Interventie

U heeft het bedrijfsafvalwater laten analyseren en u wil de lozingssituatie bespreken met de bevoegde overheid? Heeft de milieu-inspectie afvalwaterstalen genomen en blijken er overschrijdingen te zijn vastgesteld? Wij bouwen samen een dossier op en verdedigen dit bij de bevoegde diensten.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Audit

U wil de conformiteit van uw bedrijf op het vlak van waterlozingen aftoetsen aan de vigerende regelgeving? U wil uw bedrijf klaarstomen voor een milieuzorgsysteem of uw vergunning actualiseren? Tijdens onze compliance-audit Milieu lichten we uw milieubeleid volledig door. Deze oefening neemt normaliter één dag in beslag: met de milieuverantwoordelijke worden alle administratieve verplichtingen doorgenomen en tijdens een rondgang in uw bedrijf wordt de vergunde situatie met de realiteit vergeleken. Na de audit ontvangt u een uitgebreid rapport met een actieplan dat aangeeft op welke punten verbetering of regularisatie noodzakelijk is.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Inhouse academy

Kent u al uw verplichtingen op het gebied van water (lozing van afvalwater, opvang van hemelwater, enz.) en is uw bedrijf volledig in regel op dit punt? Tijdens onze inhouse academy krijgt u een update van de regelgeving, met bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen. We bekijken met u de situatie van uw bedrijf en leggen uit wat u moet doen om aan de reglementering te voldoen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Individuele lobby

Vormen sommige nieuwe parameters in de waterwetgeving een probleem voor uw bedrijf? Wij doen de nodige demarches bij de bevoegde instanties om een aanpassing of afwijking te verkrijgen, voor zover dit strookt met het algemeen belang van de leden.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Zelfdiagnosetool Milieu

U wil een eerste zicht krijgen op de conformiteit van uw bedrijf met de milieuregelgeving? Met de zelfdiagnosetool Milieu kunt u aan de hand van een 350-tal vragen nagaan in hoeverre uw organisatie conform de milieuverplichtingen werkt. Na deze eenvoudige zelfdiagnose weet u wat in uw bedrijf de milieuknelpunten zijn en welke tekortkomingen verholpen moeten worden.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten