8 resultaten
Advies

"Ik heb een nieuwe omgevingsvergunning nodig maar weet niet hoe ik dit moet aanpakken. Welke formulieren heb ik nodig? Tot welke instantie moet ik me richten? Moet ik een milieucoördinator aanstellen?" Met concrete vragen over de omgevingsvergunning kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Coaching

De opmaak van een omgevingsvergunning is een heuse klus. Het aanvraagformulier en de addendabibliotheek tellen niet minder dan 190 pagina's! We loodsen u door de aanvraag, bekijken welke activiteiten vergunningsplichtig zijn en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Daarnaast houden we over uw aanvraag een vooroverleg met de adviesinstanties en vergunningsverlener en verdedigen we uw dossier wanneer het advies van de omgevingsvergunningscommissie is vereist. 

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Interventie

Aan het exploiteren van vergunningsplichtige activiteiten is een hele resem voorwaarden gekoppeld. Welke bijzondere emissiegrenswaarden voor water en lucht zijn mogelijk? Moeten nageschakelde technieken worden toegepast? Moet mijn bedrijf voldoen aan de voorwaarden van Vlarem III of zijn er alternatieven mogelijk? Wij organiseren een vooroverleg met de adviesverlener, zodat u snel uitsluitsel krijgt over de vraag of uw project al dan niet vergunbaar is.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Audit

U wilt de conformiteit van uw bedrijf op het vlak van de milieuvergunning aftoetsen aan de vigerende regelgeving? U wilt uw bedrijf klaarstomen voor een milieuzorgsysteem of uw vergunning actualiseren? Tijdens onze compliance-audit milieu lichten we uw milieubeleid volledig door. Deze oefening neemt normaliter één dag in beslag: met de milieuverantwoordelijke worden alle administratieve verplichtingen doorgenomen en tijdens een rondgang in uw bedrijf wordt de vergunde situatie met de realiteit vergeleken. Na de audit ontvangt u een uitgebreid rapport met een actieplan dat aangeeft op welke punten verbetering of regularisatie noodzakelijk is.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Inhouse academy

Wilt u het milieubewustzijn van uw medewerkers vergroten? Moeten de procesingenieurs de reflex kweken om de vergunbaarheid van hun project systematisch na te gaan? Laat onze experten dan een in-house opleiding geven, waarbij ze uw medewerkers de ins en outs van omgevingsvergunning uitleggen, met bijzondere aandacht voor de specifieke situatie van uw bedrijf.  

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Individuele lobby

Vreest u dat aangekondigde wijzigingen van de wetgeving inzake milieuvergunningen en de bijbehorende voorwaarden moeilijk te implementeren zullen zijn gelet op de specifieke situatie van uw bedrijf? Of is er in de huidige regelgeving iets dat problematisch is voor uw bedrijf? We bekijken het probleem met u en zetten de nodige stappen om, in overleg met de bevoegde instanties, een oplossing te zoeken.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Werkgroep

Wanneer nieuwe wetgeving op stapel staat of bestaande regelgeving zal worden gewijzigd, kan de toepasbaarheid van de wetgeving afgetoetst worden aan de praktijk van het bedrijfsleven. De betrokken bedrijven worden dan uitgenodigd om deel te nemen aan een ad hoc werkgroep om de nieuwe of gewijzigde regels te bespreken. Eventuele problemen met de implementatie of bezwaren kunnen we bij de bevoegde instanties voorleggen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Zelfdiagnosetool Milieu

U wil weten of uw onderneming alle voorwaarden van haar milieuvergunning respecteert? Met de zelfdiagnosetool Milieu kunt u aan de hand van een 350-tal vragen nagaan in hoeverre uw organisatie conform de milieuverplichtingen werkt. Na deze eenvoudige zelfdiagnose weet u wat in uw bedrijf de milieuknelpunten zijn en welke tekortkomingen verholpen moeten worden.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten